Meny

TINEs søtmelk har høyere vekst enn søtmelk totalt

Som du kanskje har lagt merke til er TINE godt i gang en storstilt kampanje for å få til et løft i melkesalget. TINE hittil i år har en volumvekst på 0,8 %, mens søtmelk totalt har en volumvekst på 0,2 %. Dette er resultater av alle tiltak som er satt i verk, sier kategoridirektør Frode Fimreite. Han er sikker på at det gode salgsresultatet blant annet skyldes at vi har truffet godt med kommunikasjonsplanen.

 

Det jobbes godt med søtmelk i hele TINEs verdikjede. Vi ser en effekt av arbeidet med restholdbarhet, bioemballasje og bedret plass i Coop. Når det gjelder verdi, har søtmelk fra TINE vekst på 3,3 % hittil i år, mens søtmelk totalt sett vokser med 3,0 %.

Laktosejustert søtmelk og Ekstra Lett Tinemelk har god volum- og verdivekst.


Melkesalget er viktig for TINE
-TINE har gjort store investeringer for å snu den nedadgående trenden i melkesalget, og det er iverksatt flere tiltak i hele verdikjeden, sier Frode, som mener at vi nå ser vi resultatene av de eksterne investeringene som TINE har gjort. Det er kvalitetsfokus på meieriene, bedre logistikk, ny kommunikasjon, bilder på TINE-bilene, bedre restholdbarhet og godt arbeid med melka i butikk.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås