Meny

TINEs anbefalinger til kvotedrøftingene

TINE SA har i dag oversendt sine anbefalinger til kvotedrøftingene 5. desember 2018.

Produksjonen i 2019 for kumelk foreslås tilpasset ved at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,98.

Ut fra forventet anvendelse i 2019 foreslås det at forholdstallet for geitemelk reduseres og fastsettes til 0,94 for kvoteåret 2019.

Anbefalingene som i dag er sendt til Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, kan du lese mer om her:

Kvoter kumelk 2019 - brev til avtalepartene

Kvoter geitemelk 2019 - brev til avtalepartene

Spørreundersøkelse 2018

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås