Meny

TINE vil ha grønnere transport

Bjørn Malm, ansvarlig for samfunnsansvar i TINE, foran en av de fire nye bioetanol-bilene meieriaktøren setter inn i Oslo og Bergen. Foto: Sverre Iversen
Bjørn Malm, ansvarlig for samfunnsansvar i TINE, foran en av de fire nye bioetanol-bilene meieriaktøren setter inn i Oslo og Bergen. Foto: Sverre Iversen

For å teste mer miljøvennlig motorteknologi, setter TINE inn to nye biler med motorteknologi for bioetanol i Oslo og to i Bergen. Fra før triller det fire TINE-biler på biogass i Oslo. Fra 2014 planlegger TINE årlig å kjøpe 15 biler.

Meieriselskapet er en av de store transportbrukerne i landet og skal senke utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020.

Leder for samfunnsansvar i TINE, Bjørn Malm, sier at selskapets ambisjoner er store og at det derfor er nødvendig å teste flere løsninger og flere leverandører.

– Investeringene er betydelige og vi ønsker å se gode klimaresultater. Som kunde stiller vi krav, men må samtidig forholde oss til hva leverandørene kan tilby. Nå har vi fire biler med såkalt dual/fuel-løsning der vi kombinerer biogass og diesel.

Bioetanol er det raskest voksende drivstoff i verden og flere norske aktører tester dette. Målt mot diesel reduseres utslippene av CO2 med ca 70 prosent. Bruk av biogass gir tilsvarende resultater.

– For TINE er det viktig å gjennomføre god utprøving, men samtidig både utfordre på og følge med i utviklingen av motorteknologi og drivstoff, sier Malm.

Ønsker de beste miljøløsningene

Paul Foldal er distribusjonssjef i TINE. Han har i flere år forberedt utskifting til biler med mer klimavennlig motorteknologi.
– 200 biler i TINE Distribusjon står nå fremst i utskiftingsprogrammet. Vi har også et mål i vårt miljøprogram om å skifte ut 50 av de tunge kjøretøyene på mellomtransport av meieriprodukter og tankbilene for inntransport av melk. Den teknologiske utviklingen på motorer og biodrivstoff og investeringsrammer styrer valgene vi skal gjøre for å nå målene innen 2020.

Sjåførene viktige

I tillegg til å skifte motorteknologi, sier Foldal  at TINE skal redusere tomgangskjøring, bli dyktigere på ruteplanlegging og sikre at bilene utnyttes enda bedre med hensyn til lasting og kapasitet i kjørte tonn per kilometer.

– Sjåførene har allerede vært gjennom opplæring for å kjøre mer fornuftig for å bruke mindre drivstoff og derved sikre lavere utslipp. De samme sjåførene er også helt sentrale for å øke kapasitetsutnyttelsen på bilene og gjennom slike tiltak bidra til å senke CO2-utslippene per distribuert kilo eller liter, sier Foldal.

TINE har også nylig montert kjørecomputere i 300 kjøretøy for å måle effekten av kjørestilen.

Fakta:
Antall biler totalt: Omkring 750
Kjørte kilometer årlig: 55,5 mill.

Kontakt:
Pressevakt i TINE: 482 30 994, presse@tine.no

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås