Meny

TINE venter på utslippstillatelse fra irske myndigheter

Fortsatt venter TINE på utslippstillatelse for det nye meieriet i Irland. Prosessen rundt utslippstillatelsen startet høsten 2018, og er gjennomført i tråd med kravene de lokale myndighetene stiller, opplyser konserndirektør produksjon i TINE, Per Ivar Berg.

–Søknaden skulle behandles i styret til EPA (EnvironmentalProtectionAgency) fredag 7. februar, men vi har ennå ikke fått noen tilbakemelding. Vi venter på et utkast til utslippstillatelse som vil bli sendt ut på fire ukers høring. Vi, og andre eksterne, kan levere innsigelser i denne perioden. Deretter er det normalt åtte ukers behandling før endelig utslippstillatelse mottas. EPA har sagt at de vil korte ned denne prosessen til fire uker da de selv ikke er fornøyd med den lange behandlingstiden internt hos dem, sier Per Ivar Berg.  

Planlegger en forsiktig oppstart i mars 

Det er med andre ord usikkert når endelig utslippstillatelsen er klar. Spørsmålet mange nå stiller seg er; når er det realistisk at produksjonen av ost kommer i gang på det nye meieriet? 

Per Ivar Berg opplyser at TINE tenker å starte en produksjon i uke 12 eller 13, der avløpsvannet samles i tanker. 

– Vi kjører da først ysting én dag i uka. Avhengig av kvaliteten på osten, kan etter hvert ystingen utvides til to dager i uka. Denne begrensede produksjonen vil gi oss nyttig erfaring fram til vi mottar den endelige utslippstillatelsen, og vi kommer raskere opp i kapasitet. 

Kostbart hvis oppstarten i Irland forsinkes 

Fra og med 1. juli 2020 bortfaller eksportstøtten på Jarlsberg. En produksjonsutsettelse utover denne datoen er beregnet å gi ekstrakostnader på rundt 10 millioner kroner i måneden, fordi osten som skulle produseres i Irland vil måtte eksporteres direkte fra Norge til USA i en periode

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås