Meny

TINE trenger mer økomelk

Eivind Kjuus er direktør i TINE Råvare.
Eivind Kjuus er direktør i TINE Råvare.

Etterspørselen etter økologiske produkter øker. Derfor ber TINE om mer økologisk melk i Harstad-regionen og i fjellregionen rundt Røros.

 

 

Direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus, poengterer at TINE satser på økologisk melk. Dette for både å betjene andre aktører og TINE Industri.

Fremoverlente økoprodusenter
Bare i fjor økte utnyttelsesgraden av økomelka med bortimot 10 prosent.
- Når anvendelsesgraden øker, øker også lønnsomheten. Bruttofortjenesten på økomelk går i balanse. Den er ikke lenger en hemsko for felleskapet.
Kjuus legger til at de 270 øko-leverandørene i TINE er fremoverlente, i gjennomsnitt er de yngre og har større andel robotmelking enn de konvensjonelle melkeprodusentene.

Mest mulig kortreist melk
TINE har åpnet for å tegne nye økomelkkontrakter med bønder som sokner til meieriet i Harstad eller som holder til i fjellregionen i Hedmark og Sør-Trøndelag. I Rørosområdet er målet å få inn to til tre millioner liter ekstra, mens i nord håper Kjuus på tre til fire nye økoleverandører. Markedet styrer det endelige behovet. For TINE er det viktig at melka er kortreist og i størst mulig grad hentes på egne økoruter.

75 prosent rabatt på rådgiving
Eivind Kjuus har god tro på at TINE Råvare skal lykkes. For det første har konsernstyret med virkning fra 1. juli satt opp merprisen fra 65 til 75 øre pr. liter. Dernest tilbyr TINE en god rådgivingspakke, med gratis førsteråd til aktuelle kandidater.
Totalt inneholder pakken 50 timer rådgiving over to år. I fjellregionen dekker TINE halvparten av kostnadene, Rørosmeieriet 25 prosent, mens bonden betaler de resterende   25 prosent, altså en rabatt på 75 prosent. I Harstad-regionen er fordelingsnøkkelen ennå ikke fastlagt.

Ta kontakt uansett
Eivind Kjuus kommer med en oppfordring til slutt.
-Alle som vurderer omlegging til økologisk drift, ta kontakt med TINE. Alle saker vil bli vurdert individuelt, også de som faller utenom de to områdene Harstad og Røros.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås