Meny

TINE trenger mer økologisk melk

Meierier som driver økologisk produksjon har varslet økt etterspørsel av råstoff. Konsernstyret i TINE har derfor vedtatt at det skal åpnes for nye kontrakter for levering av økologisk melk i noen områder.

TINEs anlegg i Verdal, Tunga og Harstad samt Rørosmeieriet trenger mer økologisk råstoff. Både ut fra økonomiske og miljømessige vurderinger er det gunstig at melka kommer fra områdene rundt disse meieriene, blant annet for å redusere transportbehovet. De som driver konvensjonell produksjon i aksen Trondheim - Røros og fjellregionen rundt Røros kan søke om å få inngå avtale om levering av økologisk melk. TINE vil i tillegg legge til rette for å øke og sikre produksjonen hos eksisterende økoprodusenter i disse områdene.

Informasjonsmøte på Tolga Næringspark

TINE arrangerer møte i kantina påTolga Næringspark (meieriet) torsdag 4. juni kl 19:30 - 22:00, og ønsker både eksisterende økoprodusenter og de som vurderer å legge om til økologisk produksjon velkommen til møtet.

TINE Råvare, TINE Rådgiving og Medlem, Norsk Landbruksrådgiving, Rørosmeieriet og Norges Bondelag deltar.

TINE vil orientere om fremtidig behov for økologisk melk og viktigheten av jevn forsyning. Rørosmeieriet orienterer om sine planer og behovet for å få melk fra Rørosområdet. TINE Rådgiving og Medlem orienterer om sitt konsept, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving. Norges Bondelag tar for seg mulighetene for regionen, og hvordan ressurser kan utnyttes.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås