Meny

TINE takker for førsteplass i omdømmeundersøkelse

For første gang siden 2004 er TINE på førsteplass i Apelands nasjonale omdømmeundersøkelse RepTrak. - Vi takker forbrukerne for tilliten, og lover at det ikke blir noen hvileskjær framover, sier konserndirektør kommunikasjon, Lars Galtung.

Han legger til at førsteplassen skal brukes som motivasjon for å bli enda bedre.

Bonden legger ned en fantastisk jobb

-Kåringen er et gedigent klapp på skuldra til melkebønder og medarbeidere som gjør en fantastisk innsats. Vi tror dette skyldes at stadig flere nordmenn blir klare over den fantastiske jobben den norske bonden nedlegger hver dag hele året - og verdien de skaper i gode kvalitetsråvarer, kortreist mat, levedyktige bygder - og god dyrehelse. Identiteten til - og stoltheten over norske råvarer, er også blitt sterkere. Resultatene i oste-VM og kokke-VM de senere årene bidrar nok også til dette, sier Galtung.

Solid fremgang

Apeland skriver at TINE har oppnådd 88,6 poeng etter en økning på 4,8 poeng – noe PR-byrået beskriver som en av de største framgangene de har målt. De sterkeste dimensjonene er «Produkter og tjenester», «Økonomi» og «Samfunnsansvar». TINE får en svært høy score på dimensjonen «produkter og tjenester av høy kvalitet» - hele 91,3 poeng. I åpne kommentarer vektlegges ellers gode produkter, kvalitet, bøndene som eiere, og natur.

Satsing på bærekraft gir resultater

Galtung tror større oppmerksomhet rundt temaet bærekraft slår ut til fordel for TINE.
-Selv om også landbruk har sine klimautfordringer, handler matproduksjon først og fremst om å spille på lag med naturen og redusere fotavtrykket mest mulig i alle ledd.  Vi er på vei, men på ingen måte i mål, sier han.

Galtung trekker fram satsingen på #KUKRAFT, der biogass fra kumøkk reduserer både utslippene fra melkeproduksjonen og på transportsiden, som et signalprosjekt.
- Dette er et initiativ som gir grunnlag for gode historier med en tydelig TINE-identitet, sier han.

- Et annet satsingsområde er fornybar emballasje. Nå er alle melkekartongene fra TINE fornybare og innen 2023 skal all emballasje være over på fornybart eller resirkulerbart materiale, opplyser Galtung.

Kåret til Norges mest bærekraftige selskap

For bare to måneder siden, vant TINE også kåringen om å være det mest bærekraftige selskapet i Norge (Sustainability Brand Index).

-Det er gøy - og en anerkjennelse til TINEs ansatte og eiere. Vi kan aldri ta godt omdømme for gitt, det er ferskvare. Vi vet at forbrukerne og kjeder ønsker et offensivt TINE som leverer på nye krav og behov i takt med samfunnsutviklingen, avrunder Galtung.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås