Meny

TINE spisser støttefunksjoner

Illustrasjonsbilde: Bo Mathisen
Illustrasjonsbilde: Bo Mathisen

På dagens allmøte ble det gjort kjent hvilke grep TINE gjør i sine fag- og støttefunksjoner for å tilpasse TINE til et marked i endring og tøffere konkurranse. Samlet er målet med forbedringsprogrammet Styrk TINE å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015.

Vi har i ettermiddag sendt ut pressemeldingen under:

TINE spisser støttefunksjoner

TINE gjennomfører i 2014 og 2015 et konsernomfattende forbedringsprogram for å tilpasse TINE til et marked i endring og tøffere konkurranse. Målet er å realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015. Som del av dette arbeidet blir støttefunksjoner omorganisert og redusert med omkring 110 årsverk.

De ansatte ble i dag informert om beslutningen om ny organisering av TINEs støttefunksjoner, som vil bli gjennomført i løpet av 2015. Konsernsjef Hanne Refsholt sier endringene kommer som en følge av at TINE må tilpasse seg et tøffere konkurranseklima mens selskapet har handlingsrom.

– Økt konkurranse, mulige endringer i markeds- og rammebetingelser og nye forbrukerbehov, gjør at vi må styrke samhandling og kritisk kompetanse for TINE. Vi endrer støttefunksjoner for å levere bedre merkevarer i framtiden, men grepene er også helt nødvendige for å bidra mest mulig til en bærekraftig økonomi for de 12 500 melkeprodusenter som er våre eiere rundt i Norge, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Hele TINE-organisasjonen omfattes av forbedringsprogrammet.
– Dette er selvsagt svært beklagelig for de av våre medarbeidere som blir berørte og det er for tidlig å si omfanget av naturlige avganger og nedbemanning som følge av overtallighet. Vi kan heller ikke utelukke tilsvarende tiltak senere i andre deler av TINE som følge av denne gjennomgangen, men ansatte vil uansett bli informert først, sier Refsholt. 

TINE starter nå arbeidet med den nye organisasjonsmodellen for støttefunksjonene.
– Da blir vår viktigste oppgave å støtte berørte medarbeidere i omstilling. Her har TINE en lang tradisjon for dialog med ansattes representanter for å hjelpe medarbeidere til å finne nye muligheter i eller utenfor TINE. Vi skal bidra og sikre at alle medarbeidere blir godt ivaretatt, sier hun.

TINE har over 20 år redusert antall meierier fra 120 til 35 gjennom mange krevende omstillingsprosesser av ulik størrelse.
– Store omstillinger er ikke nytt for TINE, men nå var det behov for å gjøre en helhetsvurdering av TINE for å tilpasse selskapet til endringer i omgivelsene og fortsatt bidra positivt til økonomien for melkebøndene som eier TINE, avslutter Refsholt.

Kontakt: Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung, tlf. 982 14 812, e-post: lars.galtung@tine.no

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås