Meny

TINE skaper levende bygder

Meierisjef Erik Isum viste rundt og orienterte politikerne om drifta på TINEs anlegg på Tretten. (Foto: Olav Håland)
Meierisjef Erik Isum viste rundt og orienterte politikerne om drifta på TINEs anlegg på Tretten. (Foto: Olav Håland)

Dere må være forsiktig med å rokke ved de viktige markedsordningene og tollvernet og dere må gi ENOVA stort handlingsrom for å hjelpe industrien i en bærekraftig retning. Dette var noe av budskapene politikere fra Oppland fikk høre da de besøkte TINE Meieriet Tretten.

Meierisjef Erik Isum holdt fram at TINE har stor virksomhet i Gudbrandsdalen med fire anlegg: Tretten, Frya, Lom & Skjåk og Dovre.
- Dette er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet som genererer mye ekstra virksomhet. Dersom vi regner at en arbeidsplass i TINE genererer to-tre andre arbeidsplasser betyr det at en tredjedel av Trettens befolkning har noe med TINE å gjøre, direkte eller indirekte, sa Isum.
Isum understreket at det er melkeprodusentene som eier TINE, og vi som jobber i industrien har fullt fokus på å skape mest mulig verdi for eierne. Han nevnte at TINE har mange interessegrupper, en av de er myndighetene og politikerne.

Farlig spill å rokke ved markedsordningene

- De nasjonale rammevilkåra er viktig. To ordninger er viktige, markedsregulering og prisutjevning. Jeg går ikke inn på ordningene her, men vær våken dersom disse ordningene er oppe til diskusjon. Det er et farlig spill å rokke ved dem.

Meierisjefen poengterte hvor viktig tollvernet er

- På grunn av høy melkepris og høyt kostnadsnivå i Norge kan vi ikke konkurrere med utlandet. Derfor er tollvernet viktig. Dette gjelder også graut. Han la ikke skjul på at han fryktet svensk graut i det norske markedet, som kan bety en trussel både for norsk melkeproduksjon og industriarbeidsplasser.

Fantastisk vekst på graut

Isum snakket spesielt om den sterke veksten i markedet på graut fra 2011 etter at kundene tok tillbake makta og grauten kom inn i alle kjedene. Etter det har veksten vært formidabel. Middagsgrauten har vokst fra 4960 tonn i 2011 til 9089 tonn i 2016, nærmest en fordobling. Og mellommåltid har vokst fra 1834 tonn i 2011 til 4963 tonn i 2016. De siste årene har TINE investert for 265 millioner kroner på Tretten gjennom tre utbygginger og arbeidsstokken er økt med 10 årsverk. Det har vært en fin utvikling i nærværet som var 95,7 i 2016.

Stolte og lojale medarbeidere

På grunn av trøbbel med flisfyringsanlegget var det redusert produksjon denne dagen.
- Det er typisk at vi får driftsforstyrrelser når vi får besøk. Det er da vi aller minst vil ha det. Folk på teknisk har jobba i hele natt med å løse problemene. Det er manko i markedet og like før dere kom drøfta vi hva vi skal gjøre. De ansatte har sagt at de kan jobbe i helga. Jeg er ikke sikker på at dere vet hvor lojale og stolte medarbeidere vi har. Slik er det i hele TINE, en enorm stolthet blant medarbeiderne, sa Isum

Politikerne stilte spørsmål om mange ting. Blant annet var de opptatt av utdanning og samarbeidet mellom skoler og industrien.

ENOVA har en viktig rolle

Meierisjefen orienterte også om TINE sin satsing innenfor miljø og bærekraftig produksjon.
- Flisanlegget her på Tretten dekker 60% av vårt energibehov. Vi har gjort en rekke lønnsomme energitiltak som har gjort at vi de siste årene har redusert energiforbruket pr. produsert enhet betydelig. Her har ENOVA vært viktige. Dere må ikke rokke med ENOVA. De er viktig for å hjelpe industrien i en riktig retning mot bærekraftig produksjon.

Leder i Oppland Bondelag, Trond Ellingsbø, takket for besøket.
- TINE har bidratt med gode økonomiske resultat i mange år. Vi er stolte av industrien vår. Vi har dyktige medarbeidere og en god og kreativ ledelse, sa Ellingsbø etter at forsamlingene hadde fått omvisning, spist rømmegraut og fått en orientering.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås