Meny

TINE Rådgiving starter med øyeblikksmålinger

Etter en vellykket pilot i 2016 har TINE Rådgiving besluttet å rulle ut øyeblikksmålinger i hele landet. Datainnsamlingen hos produsentene starter allerede denne uken. Alle data vil bli behandlet konfidensielt.

Vi ønsker å bli enda bedre på gjennomføring av kundebesøk og leveranse av våre rådgivingstjenester, og har satt oss mål om økt kundetilfredshet i inneværende og kommende år, sier rådgivingssjef Heine Bakke.

Vi skal lære av våre feil

I tidligere tilfredshetsundersøkelser har TINE Rådgiving avdekket faktorer som påvirker kundetilfredsheten positivt og negativt. For å oppnå høyere tilfredshet må både melkeprodusentene og rådgiverne følges tett opp knyttet til faktorene som påvirker kundetilfredsheten.

–Vi skal lære av våre feil, forbedre oss og gjøre mer av det som driver kundetilfredsheten positivt, understreker Heine Bakke.

Hva er øyeblikksmåling?

I de tre bildene nedenfor ser du hvordan gangen er i en øyeblikksmåling.Hva er øyeblikksmåling jpg riktig


Hva er formålet med øyeblikksmåling?

Melkeprodusentene gir tilbakemeldinger blant annet gjennom medlemstilfredshetsundersøkelsen og dybdeundersøkelse på rådgivning. I en pilot forrige år, hvor tre distrikter deltok, har TINE Rådgiving undersøkt hva vi kan lære fra å sjekke prestasjonen ved hvert enkelt gårdsbesøk. På bakgrunn av resultater fra og evaluering av piloten er det besluttet å rulle ut øyeblikksmåling i alle 11 distrikter i løpet av 2017. Verktøyet vil bli evaluert i mai 2018 og mai 2019.

 Hva oppnås gjennom øyeblikksmålinger?

-Gi produsentene mulighet til å gi tilbakemelding på gårdsbesøkene
-Øke innsikten om hva produsentene er fornøyd med og har behov for
-Gi rådgiverne et verktøy for å ta grep om egen utvikling
-Gi distriktssjefene muligheten til å ha gode samtaler og diskusjoner for utvikling av medarbeidere

Innsamling av data starter nå

Selv om oppstarten (utrullingen) av øyeblikksmålingene starter til ulike tider i landet, er det viktig å understreke at produsenter i hele landet som fra nå av får besøk av rådgiver, rett etterpå får epost hvor besøket evalueres. Det betyr at innsamlingen av data fra hele landet starter nå. 

Begynne å se resultater snart

At utrullingen i de 11 distriktene er fordelt på tre puljer, vil i praksis bety mest for rådgiverne, som i 2017 vil få tilbakemeldinger fra sine respektive sjefer til ulike tidspunkter.
For den enkelte melkeprodusent blir virkningene i første omgang mindre, bortsett fra at de forhåpentlig vis vil bli mer fornøyd med rådgivingen.

Slik blir den distriktsvise utrullingen

 Pulje 1: mai 2017
- Oppland og Hallingdal
- Jæren og Agder
- Sogn og Fjordane
- Helgeland og Salten

Pulje 2: juni 2017
- Hedmark og Vest-Oppland
- Møre og Romsdal
- Nord-Trøndelag

Pulje 3: september 2017
- Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus/Oslo, Østfold
- Hordaland og Ryfylke
- Sør-Trøndelag
- Hålogaland, Troms og Finnmark 

Hvordan sikre god nytte og bruk?

Bare medarbeider selv og direkte overordnet (distriktssjef) vil få tilgang til resultater på individnivå. Ved samlede analyser f.eks. på distrikts- og avdelingsnivå skal ingen data på personnivå fremstilles i tråd med personvernmeldingen. Data vil her aggregeres slik at det ikke vises resultater for grupper mindre enn fem personer. Aggregerte resultater for distrikter og avdelinger som helhet vil være åpen informasjon i TINE.

-Vi gleder oss til å komme i gang, og er spente på hva TINEs melkeprodusenter er fornøyd med og hva vi kan bli enda bedre på i TINE Rådgiving, avslutter Heine Bakke

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås