Meny

TINE Rådgiving og Medlem reduserer bemanningen

TINE Rådgiving og Medlem har overkapasitet i avdelingen. Det er derfor besluttet å gjennomføre en nedbemanning med 25 årsverk innen starten av 2018.

 En arbeidsgruppe, bestående av personer fra ledelsen,tillitsvalgte og HR-avdelingen har sett på behovet for bemanning i årene framover.  

Mange årsaker til at nedbemanning er nødvendig 
Beregningene viser at overkapasiteten i TINE Rådgiving vil øke fram mot 2020 som følge av færre melkeprodusenter, færre produsentlag, økt bruk av selvbetjeningsløsninger, og effektivisering og overføring av enkle oppgaver til medlemssenteret. 
- Å tilpasse bemanningen i avdelingen er helt nødvendig både for å sikre effektiv drift og ha godt kvalifiserte rådgivere med høy kompetanse,sier Johnny Ødegård, direktør TINE Rådgiving og Medlem. 

Tilbudet til melkeprodusentene opprettholdes
Noen av TINEsmelkeprodusenter vil merke nedbemanningen ved at de får nye rådgivere på besøk. Det kan selvsagt være både positivt og negativt. Men Johnny Ødegård forsikrer at det hele tiden jobbes med å bygge kompetanse blant rådgiverne forå videreutvikle og forbedre tilbudet vårt til melkeprodusentene. 

Søknadsfrist i august for frivillig omstilling 
 Målet er at nedbemanningen skal skje ved frivillighet. Arbeidsgruppen anbefaler derfor å etablere en frivillig omstillingsordning basert på alle virkemidler i omstillings-retningslinjene i TINE. 

Saken er drøftet med tillitsvalgte. De ansatte i avdelingen er orientert om prosessen som er satt i gang. Søknadsfristen for å komme på omstilling er satt til 25. august 2017.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås