Meny

TINE planlegger Jarlsberg®-anlegg i Irland

TINE ønsker å tilpasse virksomheten for å sikre levering av Jarlsberg® utenfor Norge. TINE starter derfor planleggingen av et Jarlsberg®-anlegg i Irland for å utvide produksjonen der. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Dagens Jarlsberg®-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre, og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020.

 Ulønnsomt uten støtte
- TINE har vurdert ulike muligheter for eksport uten støtte, og konkludert med at eksport av Jarlsberg® i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt. Det er viktig for TINE å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt hvor merkevaren Jarlsberg® står for en stor del av TINEs internasjonale omsetning på 3,1 milliarder kroner, sier styreleder Trond Reierstad i TINE.

Samarbeid med Dairygold
TINE tar sikte på å danne et samarbeid med Dairygold i Irland for dette prosjektet. Forslaget det arbeides videre med innebærer at det bygges et produksjonsanlegg for Jarlsberg®-hjul med umiddelbar tilknytning til eksisterende Dairygold-anlegg. Dairygold er et selskap TINE kjenner godt gjennom et samarbeid over ti år. TINE eksporterer årlig rundt 10.000 tonn Jarlsberg®, og det nye anlegget skal minst håndtere en tilsvarende mengde.

I tråd med TINEs strategi 
- Det internasjonale markedet forsynes i dag med norske merkevarer både gjennom merkevareeksport fra Norge og gjennom merkevareproduksjon i USA og Irland. Når det gjelder Jarlsberg® ønsker TINE å forsyne markedene internasjonalt ved å øke produksjonen i Irland i tråd med TINEs strategi, sier konserndirektør for TINEs Internasjonale virksomhet, Bjørn Moldskred.

Tidligst oppstart i 2019
TINE har produsert Jarlsberg® utenfor Norge i flere år, og har god erfaring med dette. Jarlsberg® vil fortsatt produseres i Norge for det norske markedet. En slik endring i markedsforsyningen internasjonalt er en prosess som er omfattende og vil tidligst starte opp i 2019. TINE vil arbeide videre med å sikre lønnsomhet og øke verdiskapninga for Jarlsberg® som merkevare, både i Norge og internasjonalt.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås