Meny

TINE peker ut retningen mot 2025

Styret i TINE har nylig bestemt retningen for TINE mot 2025. Økt effektivisering og vekst blir avgjørende for å gi konkurransekraft og økt inntjening de neste fem årene.

- Strategien skal være med å sikre TINE som selskap og framtiden til norske melkeprodusenter. Den skal snu negative trender, bedre økonomien og stanse volumnedgangen for TINE. Dette må gjøres nå mens vi fortsatt har mulighet til å gjøre endringer, sier Marit Haugen, styreleder i TINE SA

 

Skape vekst og kutte kostnader samtidig

I fremtiden må vi klare å tjene mer penger enn vi gjør i dag – vi må skape vekst. Vekst henger tett sammen med konkurransekraft. Uten vekst taper TINE konkurransekraft (kostnadene fordeles på mindre volum) som er viktig for TINEs evne til å investere langsiktig på vegne av eierne.

Dersom TINE ikke hadde redusert kostnadene fra 2013, hadde resultatet i dag vært underskudd. Derfor er det helt nødvendig å ta grep framover, ellers vil økte kostnader spise opp overskuddet fram mot 2025.

Forutsigbare rammevilkår må på plass

For å skape vekst og konkurransekraft må både melkeprodusenter og industrien ha forutsigbare rammevilkår. - Gode og langsiktige rammevilkår blir derfor viktig for TINE framover og dette må vi jobbe mer med, sier Haugen.  

Fire hovedområder i strategien

Strategien er oppsummert i fire hovedområder;

  • Vekst – tjene mer penger. Prioritere verdi fremfor volum internasjonalt
  • Konkurransekraft – felles forbedring og effektivisering i hele selskapet
  • Rammevilkår – styrke langsiktige forutsetninger for melkeproduksjon og meieridrift
  • Fundament – utvikle bedriftskultur for kontinuerlig endring og gjennomføringsevne

Konkrete målsettinger og mer beskrivelse av strategien vil komme etter sommeren og utover høsten.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås