Meny

TINE Medlem slanker organisasjonen

Som ledd i å effektivisere drifta og styrke TINEs konkurransekraft, omorganiserer TINE Medlem avdelinga. Det innebærer at antall årsverk reduseres fra 16 til 13.

TINE Medlem er en av fire underavdelinger i TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM), som innen utgangen av 2021 skal redusere bemanningen med 30 til 35 årsverk. Nedbemanningen skal skje gradvis ved at minimum 25 årsverk realiseres i løpet av 2020.  Alle de fire enhetene i TINE Rådgiving og Medlemsservice er en del av omstillinga. Nedbemanningen av tre årsverk i TINE Medlem skjer ved frivillig omstilling der alle blir pensjonister.

Seks medlemssjefer


Fra 1. juli blir antall medlemssjefer redusert til seks. Den geografiske inndelingen er den samme som distriktene i TINE Rådgiving.
Medlemssjef i distrikt Nord-Norge:           Siri Wangberg
Medlemssjef i distrikt Trøndelag:              Aslaug Vevstad Aune
Medlemssjef i distrikt Vestlandet Nord:     Jenny Helen Velle
Medlemssjef i distrikt Vestlandet Sør:       Bjørn Steinar Nesheim
Medlemssjef i distrikt Østlandet Nord:      Kari Sofie Asmyhr Østen
Medlemssjef i distrikt Østlandet Sør:        Lill-Anett Margrethe Elgesem.

Mer bruk av digitale plattformer

I tillegg til medlemssjefene, består avdelinga av rådgivere som arbeider med blant annet kommunikasjon, opplæring og medlemsordninger. Avdelinga ledes av organisasjonssjef Gunnar Dalen.


–Styret i TINE har gitt klar beskjed om at produsentlagslederne og AU skal styrkes, slik at TINE får utnyttet potensialet som ligger i organisasjonen. Omorganiseringa av medlemsavdelingen er i tråd med dette, og medlemsavdelingen skal fortsatt gi støtte til produsentlagene og AU lokalt. I tillegg ser vi på hvordan vi fremover kan kombinere fysiske og digitale møteplasser for, med og mellom medlemmene, sier Gunnar Dalen. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås