Meny

TINE Medlem slanker organisasjonen

Som ledd i å effektivisere drifta og styrke TINEs konkurransekraft, omorganiserer TINE Medlem avdelinga. Det innebærer at antall årsverk reduseres fra 16 til 13.

TINE Medlem er en av fire underavdelinger i TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM), som innen utgangen av 2021 skal redusere bemanningen med 30 til 35 årsverk. Nedbemanningen skal skje gradvis ved at minimum 25 årsverk realiseres i løpet av 2020.  Alle de fire enhetene i TINE Rådgiving og Medlemsservice er en del av omstillinga. Nedbemanningen av tre årsverk i TINE Medlem skjer ved frivillig omstilling der alle blir pensjonister.

Seks medlemssjefer


Fra 1. juli blir antall medlemssjefer redusert til seks. Den geografiske inndelingen er den samme som distriktene i TINE Rådgiving.
Medlemssjef i distrikt Nord-Norge:           Siri Wangberg
Medlemssjef i distrikt Trøndelag:              Aslaug Vevstad Aune
Medlemssjef i distrikt Vestlandet Nord:     Jenny Helen Velle
Medlemssjef i distrikt Vestlandet Sør:       Bjørn Steinar Nesheim
Medlemssjef i distrikt Østlandet Nord:      Kari Sofie Asmyhr Østen
Medlemssjef i distrikt Østlandet Sør:        Lill-Anett Margrethe Elgesem.

Mer bruk av digitale plattformer

I tillegg til medlemssjefene, består avdelinga av rådgivere som arbeider med blant annet kommunikasjon, opplæring og medlemsordninger. Avdelinga ledes av organisasjonssjef Gunnar Dalen.


–Styret i TINE har gitt klar beskjed om at produsentlagslederne og AU skal styrkes, slik at TINE får utnyttet potensialet som ligger i organisasjonen. Omorganiseringa av medlemsavdelingen er i tråd med dette, og medlemsavdelingen skal fortsatt gi støtte til produsentlagene og AU lokalt. I tillegg ser vi på hvordan vi fremover kan kombinere fysiske og digitale møteplasser for, med og mellom medlemmene, sier Gunnar Dalen. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås