Meny

TINE med mål om kostnadsforbedringer i 2018

Konsernsjef Hanne Refsholt.
Konsernsjef Hanne Refsholt.

For å styrke konkurransekraften skal TINE redusere kostnadene med 450 millioner kroner neste år. Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i alle selskapets virksomhetsområder.

Hovedtrekkene for 2017 viser at TINE taper andeler ulike volumprodukter med en nedgang i første halvår på 1,1 prosent i verdi og 4 prosent på volum.

-  Vi ser at vi taper andeler og det er krevende å tilpasse kostnadsbasen løpende når volumene svekkes. Vi gjennomfører derfor ulike større tiltak for å styrke konkurransekraften vår det neste året, sier Hanne Refsholt

Med dette som bakteppe blir det nå satt i verk flere tiltak med mål om å hente kostnadsforbedringer på minimum 450 millioner kroner i 2018.  

Vekst og forbedring 

Tiltakene vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning.

-  Tiltakene vil omfatte hele selskapet, hvor noen prosjekter allerede er i gang. Når det gjelder nedbemanning har vi ikke eksakte tall på årsverk, men vi vil gjennomføre gode omstillingsprosesser i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte i TINE slik vi også har gjort før, sier hun.  

Samtidig arbeider TINE med å øke veksten og noen områder vil også styrkes i forhold til kompetanse og personer.
Vår viktigste oppgave fremover blir å styrke innovasjonskraften og bedre tilfredsstille behovene til handelen og norske forbrukere. Ny organisering og kostnadsforbedringer blir grunnsteinene for et mer konkurransekraftig TINE, avslutter Refsholt.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås