Meny

TINE markerer miljøvennlig transport

TINE har vedtatt en stor satsing frem mot 2020 for å bidra til en mer miljø- og helsevennlig transport.Tirsdag 19. januar blir det markeringer i Oslo og Bergen, mandag 25. januar i Trondheim hvor TINEs toppledelse deltar sammen med politikere.

Målet er at all transport av melk og meieriprodukter skal være klimanøytral i løpet av 2020. Men dette handler også om å posisjonere oss som en aktør innen direkte distribusjon av ferskvarer. Vi har gjort et omfattende arbeid i fjor høst med å dokumentere at direkte distribusjon av ferskvarer gir den korteste veien mellom gård og forbruker. Det betyr at det er den mest effektive løsningen og best for miljøet, forbrukerne og TINE. Vi legger nå en plan for å fortelle dette til folket og setter også i gang et arbeid med informasjon inn mot de politiske myndighetene.

Dette er et arbeid som vil pågå over lang tid, men startskuddet blir følgende markeringer:

Oslo, Youngstorget tirsdag 19. januar klokka 10.00:
Appeller v/Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernsjef Hanne Refsholt

Bergen, Festplassen tirsdag 19. januar klokka 10.00:
Appeller v/Ordfører Marte Mjøs Persen og konserndirektør Aniela Gjøs

Trondheim, Torvet mandag 25. januar klokka 10.00:
Appeller v/Ordfører Rita Ottervik og konserndirektør Aniela Gjøs

De nye distribusjonsbilene med flott dekor av kyr, mennesker og natur og en inntransportbil stilles opp på de enkelte stedene.

Hjelp oss å spre det gode budskap på sosiale medier!
Mediedekning er ett av elementene i satsingen. Det er som alltid uforutsigbart, men vi gjør alt vi kan for å få en så brei dekning som mulig. Vi ber dere være gode ambassadører for å spre historiene i sosiale medier. Her vil vi bruke Facebook, Twitter og egne nettsider.
Artikkelen fortsetter etter filmen

Vi ønsker eiere og medarbeidere også velkommen!
Om noen av dere har mulighet til det, ville det vært hyggelig om vi ser dere på markeringene. For øvrig har vi invitert personer fra både sentral og lokal politisk ledelse, organisasjoner og fagmiljøer.

 Vi er en del av miljøutfordringen og ønsker å ta det største ansvaret.

  • I løpet av 2020 skal alle egne biler ha Euro6-motor (den mest miljøvennlige dieselmotoren) eller nyere. Det gir betydelig reduksjon i lokale utslipp av støv, partikler og nitrogenoksider. Dette vil følge det naturlige utskiftningsprogrammet for biler med hensyn på investeringer.
  • Vi går over til andre generasjon biodiesel (HVO) så snart det praktisk lar seg gjennomføre. Det betyr stor reduksjon i utslipp av klimagasser.
  • Det er ikke utbygd fyllestasjoner i hele landet. Derfor vil TINE nå bygge 14 egne tankanlegg på våre meierier. Her vil vi også tilby våre leietransportører å fylle.

Disse tiltakene betyr: 75% mindre utslipp av nitrogenoksider, partikler, støv og klimagasser. 

Men vi trenger hjelp av myndighetene

  • Vi ønsker dialog med myndighetene for å fremme et grønt skifte i veitransporten med vekt på teknologi, drivstoff og infrastruktur.
  • Vi trenger å få på plass en nasjonal infrastruktur på energistasjoner.
  • Vi trenger en langsiktig og forutsigbar avgifts- og insentivpolitikk for kjøretøy og drivstoff og det må være likt for alle aktører.
  • Vi har et sterkt ønske om å ta i bruk norsk biodrivstoff. Myndighetene bør derfor legge til rette for at økende etterspørsel etter norsk biodrivstoff kan møtes slik at vi kan si «Med norsk natur på tanken».

Ett av målene i dette arbeidet er at TINE skal skaffe seg en tyngre posisjon i påvirkningsarbeidet på vegne av hele transportbransjen. At vi skal være en av aktørene politikerne først spør om råd hos og lytter til.

 Dette er et arbeid som vil ta tid, men nå går startskuddet!

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås