Meny

TINE i gang med utvendige gårdstanker

TINE startet i 2016 med å kartlegge muligheten for å kunne tilby utvendige gårdstanker til TINEs medlemmer. Tre stående tanker er allerede montert.

- Utvendige tanker vil forenkle og redusere kostnader ved utvidelse av melkeproduksjon, men også gi TINE mer fleksibel og effektiv melkehenting, sier leder for mjølkekvalitet og service, Ann-Norill Stennes.

Tre tanker er montert

Vinteren 2017 ble tre stående tanker på 15 000 liter montert, to på Vestlandet og en på Østlandet. Erfaringene så langt er gode og per nå har TINE to typer av utvendige tanker; liggende tank (6000 – 8000 – 10000 liter) og stående(silo) tank (10000 – 12000 – 15000 - 20000 liter).

Dette et tilbud som krever at produsenten har behov for utvida tankkapasitet og/eller ved ombygging/nybygg av fjøs. Det krever også at TINE Gårdstankservice involveres tidlig i plan og byggeprosess på gården, sier Stennes.

  Utvendige gårdstanker                     

Hatle Gård Samdrift DA, Rauma     Skjelbostad Samdrift DA, Rauma

Gevinst for bonden og for TINE

Utvendig gårdstanker er et vanlig syn i våre naboland. Derfor var det naturlig å gjøre en grundig vurdering om utvendig tanker også er tilpasset norske forhold og klima.

Evalueringen viste at tankene oppfylte alle våre krav til drift, mattrygghet og økonomi. Dersom TINE kommer inn i en tidlig fase, vil det gi innsparte byggekostnader hos bonden, men også besparelser for TINE ved kortere slangelengder, raskere innpumping og bedre adkomstmuligheter tankbil med henger.

På den andre siden er det påkrevet å benytte buffertank. En buffertank gir fleksibilitet i forhold til henting hos produsent. Systemet er helautomatisk og gjør det mulig å fortsette melking både under vasking av gårdstanker og ved innpumping på tankbil.

Den stående tanken krever også en forkjøler. Forkjøleren kjøler ned melka ved hjelp av kaldt vann, før den pumpes over på gårdstanken. Vannet holder tilsvarende temperatur og kan benyttes til temperert drikkevann til melkekyr og ungdyr.

Retningslinjer for utskifting til utvendig tanker

Framover vil TINE jobbe videre med hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for å få installert utvendig tank. Dersom du har spørsmål eller planer om å bygge om eller bygge nytt fjøs, ønsker TINE Gårdstankservice å høre fra deg i god tid før prosessen starter. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås