Meny

TINE Gruppa med forventet nedgang i 2019

Styret i TINE innstiller overfor årsmøtet en etterbetaling på 43 øre/l levert melk i 2019. På tross av betydelige kostnadsbesparelser og vekst innenfor smakssatt melk og ost, er likevel resultatet fra fjoråret, 348 millioner svakere enn året før. – Dessverre akkurat som ventet, sier konsernsjefen.

I 2019 endte salgsinntektene på 23 381 millioner kroner, en vekst på 3,6 prosent fra 2018 (vekst på 2,7 prosent justert for endring i valutakurser). Driftsresultatet til TINE Gruppa endte på 1 189 millioner kroner. Styret innstiller overfor årsmøtet i TINE en etterbetaling på 43 øre per liter levert melk i 2019. Dette er 14 øre/l lavere enn etterbetalingen for 2018. 

— Da jeg startet i TINE i begynnelsen av 2019 var jeg gitt et veldig tydelig oppdrag fra styret som hadde ansatt meg. Det var å få hele organisasjonen til å brette opp ermene og snu hver stein for å se på hvordan vi kunne effektivisere driften og skape vekst. Gjennom 2019 har vi klart å ta ut over 300 millioner i kostnadsbesparelser og vi satser tungt på de store kjernekategoriene. Det er ikke gjort på ett år å snu utviklingen fundamentalt rundt, men jeg har klokkertro på strategien. Samtidig vil jeg gi honnør til organisasjonen som virkelig har snudd opp ned på så mange steiner på kort tid. Både økt import, tøffere konkurranse og endrede kostholdsvaner representerer utfordringer, men hele organisasjonen, sammen med styret og eierne, går inn i 2020 med selvtillit og tro på at vi beveger oss i riktig retning, sier konsernsjef Gunnar Hovland.

Ny strategi for TINE ble vedtatt sommeren 2019, og i august startet arbeidet for alvor. Strategien innebærer å kutte minst 400 årsverk og en rekke planer for å effektivisere driften. Omtrent 170 av disse årsverkene er allerede tatt ut i TINE SA, og denne prosessen fortsetter i 2020. En del av dette arbeidet kommer også til uttrykk i strukturutredningene som ble vedtatt i denne ukens styremøte, hvor framtiden til flere av TINEs anlegg skal vurderes.

Se video om resultatet og veien videre

 

80 millioner liter borte

— 80 millioner liter melk er borte fra produksjonen vår siden forrige gang det ble gjort betydelige endringer innenfor meieriene som driver med konsummelk. Tiden er dessverre overmoden, forteller Hovland.

Det er satt i gang flere prosjekter for å øke TINEs konkurransekraft. Blant dem er prosjektet «optimal struktur», hvor styret i TINE vedtatt tre konkrete prosjekter.

I arbeidet som omhandler optimal vareflyt for ferske produkter i Nord-Norge skal anleggene i Alta og Tana strukturutredes samlet. Det skal også sees på om en eventuell fremtidig flytting av TINEs anlegg og lager i Harstad vil ha noe å bety for utredningen i Finnmark. I optimal vareflyt for ferske produkter i Sør-Norge er det vedtatt en strukturutredning for anlegget på Sem og det skal gjennomføres et konseptstudie for å se på mindre anlegg i TINE-systemet, hvor anlegget i Kristiansand blir pilotprosjekt. Dette prosjektet skal se på om det er mulig å finne alternative og mer lønnsomme driftsformer på TINEs mindre anlegg over hele landet.

— Sammen skaper vi et levende Norge, er visjonen til TINE. Jeg forstår at en slik visjon, på en dag som i denne, kan virke motstridende. Men vi må rasjonalisere der det er nødvendig og investere der det er riktig for å opprettholde konkurransekraften fremover. Jeg opplever at mange ansatte i produksjonsleddet forstår situasjonen. Mer dødtid og mindre volumer merkes fort, og det har bekymret mange. Samtidig som vi gjør strukturgrep, har vi også investert over 12 milliarder kroner i meierier og andre deler av verdikjeden over hele Norge siste 10 år. Videre har eierne og melkebøndene i TINE investert det dobbelte på sine gårdsbruk. Det betyr over 30 milliarder kroner investert i lokalsamfunn over hele landet de siste 10 årene, avrunder Hovland.

Internasjonalt


Salgsinntektene totalt i 2019 ble 3 558 millioner kroner, en vekst på 24,1 prosent mot 2018 (16,8 prosent justert for valuta). Den kraftige veksten kom fra ytterligere oppkjøp av eierandeler i Lotito Foods i USA, som nå er et datterselskap til Norseland Inc. Oppkjøpet gir oss distribusjonskraft til over 95% av matmarkedet i USA.   

Driftsresultatet i tredje tertial 2019 endte på minus 1 million kroner, noe som var 30 millioner svakere enn samme periode i fjor. Justert for valuta og Lotito, var driftsresultatet 32 millioner lavere. Nedgangen var drevet av kostnader i forbindelse med etableringskostnader i Irland og svakt resultat i Wernersson i Sverige.

Det har vært planlagt produksjonsstart ved TINEs nye meieri i Irland våren 2020, men lokale myndigheter har ikke ferdigbehandlet utslippstillatelsen. Av den grunn vil produksjonen trolig ikke komme i gang før sommeren 2020. TINE anslår kostnadene knyttet til en mulig produksjonsutsettelse til 10 millioner kroner i måneden fra og med 1. juli (da eksportstøtten bortfaller).

Les hele børsmeldinga her

Se opptak av pressekonferansen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås