Meny

TINE gjenopptar rådgiving ute hos bonden

I tråd med endringer i status og krav fra myndighetene, åpner TINE opp for at våre rådgivere fra 27. april igjen kan reise ut å gi rådgiving til bonden på gården. Tidskritisk rådgiving kan starte allerede fra 20. april. Besøkene er underlagt strenge retningslinjer for at de skal skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

TINE har i utgangspunktet gode og strenge rutiner for gjennomføring av besøk på gård og fjøs, og nå har vi i tillegg utarbeidet en instruks kalt «Hygiene ved besetningsbesøk» som gir klare retningslinjer for besetningsbesøk i koronasituasjonen. Alle våre rådgivere går gjennom obligatorisk opplæring i denne instruksen før de kan starte opp igjen med rådgiving på gården.

Retningslinjene for smittebeskyttelse ved koronasituasjonen legger til grunn at både rådgiver og gårdbruker kan være smittebærere. Hovedfokus ved smittevern er riktig utførelse av håndvask og desinfeksjon, minimalisert kontakt mellom gårdbruker og rådgiver – med tilstrekkelig avstand, og minimalisert berøring av felles kontaktflater.

God dialog på forhånd

Rådgiving på gården skal kun gjennomføres dersom gårdbrukeren selv ønsker det, og konkret avtale skal gjøres på forhånd. Rådgiver skal også på forhånd orientere bonden om hvilke forhold som må være lagt til rette på gården, og disse punktene sendes også på epost til bonden før besøket.

Digital rådgiving

Vi ser at det i mange tilfeller fungerer svært godt med rådgiving via digitale kanaler, og vil derfor fortsette å tilby dettes om et førstevalg til bonden. Hvis du trenger mer info om hvordan du kan delta på et digitalt rådgivingsmøte, kan du lese om det her – eller ta kontakt med din rådgiver som vil hjelpe deg å komme i gang.

Du kan også kontakte TINE Medlemssenter på tlf. 51 37 15 00.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås