Meny

TINE endrer forretningsorganisasjonen

Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

TINE skal bli flinkere til å fange opp forbrukernes behov og ønske og iverksetter nå et strategi- og endringsprosjekt. Målet er å sikre vekst og økt konkurransekraft fram mot 2020.

- Vi skal snu oss raskere i takt med utviklingen rundt oss, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt.

Flytter Gårdstankservice

Et av tiltakene som melkeprodusentene vil merke er å lfytte Gårdstankservice (ansvar for vedlikehold av gårdstanker, akutt vedlikehold, bytte av gårdstanker) fra Produksjon til TINE Rådgiving og Medlem (TRM)
Gårdtankservice organiseres sammen med melkekvalitetsrådgivere som i dag sitter i distriktene. Dette vil gi en gevinst knyttet til et helhetlig fokus på å styrke melkekvalitet ved å samle de som betjener melkeprodusentene.

Setter i verk flere tiltak

Refsholt peker på at TINEs konkurransekraft utfordres både av endringer i markedsbetingelser, politiske rammevilkår og forbrukertrender.

Vi har tapt fart, markedsandeler og inntekter. Dette er utfordringer som ikke bare løses ved ett konkret tiltak. Vi må gjøre flere ulike ting og vi starter med å endre konsernstrukturen som del av strategiarbeidet. Vi har behov for økt vekst og få flere og nye spennende produkter ut til forbrukerne. Vi skal gjøre noe med tungvinte arbeidsprosesser og kostnader som svekker konkurransekraften. Vi har også et behov for å styrke kompetansen på noen områder, sier Refsholt.

Hun sier at basert på dette har TINE satt i gang et arbeid med å vurdere organiseringen av konsernledelsen og konsernområdene.

Mange årsaker gjør omorganisering nødvendig

Refsholt trekker fram følgende utviklingstrekk som avgjørende for at TINE nå gjennomfører organisasjonsendringer:

Mer makt er samlet hos færre kjeder, og de velger bort flere viktige TINE produkter som melk og juice fordi vi er dyrere enn konkurrentene. I år betyr dette ca 200-300 millioner kroner i tapte salgsinntekter
–Forbrukerne bytter ut melk og kjøtt med vegetabilske produkter – noe som også er et satsingsområde for kjedene
–Digitaliseringen gir grunnlag for helt nye kundeforhold og helt andre kostnads– og skalafordeler, men også innsikt om forbrukerne. Dette gir et kappløp om først å komme med de beste løsningene.
–Økt sunnhetsfokus hos forbrukerne gir press på produkter med mye fett som for eksempel Norvegia som utgjør hele 2,2 milliarder kroner av TINEs salgsinntekter.
–Eksportstøtten faller bort i 2020, noe som betyr at vi vil ha 100 millioner liter melk til overs om ikke salget øker eller volum reduseres
–Myndighetenes kompenserer nå TINEs konkurrenter for TINEs overskudd til eierne. Til sammen mottar våre konkurrenter nå 160 milioner kroner årlig for å konkurrere med oss som gjør de enda mer konkurransedyktige.
–Det er innført økte tollfrie kvoter på ost og andre melkebaserte produkter. Importerte meieriprodukter får en stadig større plass i butikkhyller og andre salgskanaler. Norge er i dag en netto importør av meierivarer. Siden 2013 er importen økt med 6,3 prosent på yoghurt og 26,8 prosent på ost.

Hva er de største endringene?

-Det etablerer et felles konsernområde av Marked, store deler av FoU, Innovasjon & forretningsutvikling.
–Flytter Internasjonal Produksjon fra Internasjonal til Produksjon
–Salg deles i to. Det ene vil være Salg Dagligvare og KBS, det andre vil være Salg Partner, Ingrediens og Nye Kanaler. Her ligger også Salgssenteret
–Lagerdelen på Heimdal og Klepp, og Inntransport flyttes fra Produksjon til Logistikk
–Gårdstankservice flyttes fra Produksjon til TRM

Omorganisering skal være gjennomført innen utgangen av 2017.

Gode forutsetninger for å lykkes

-TINE har et sterkt fundament som gir oss gode forutsetninger for å lykkes med endringene som kreves. Vi håndterer kanskje Norges beste matverdikjede fra gård til forbruker med solid kompetanse i alle ledd. Vårt omfattende logistikk-, transport- og produksjonsapparat over hele landet gir oss uante muligheter, og omdømmeundersøkelsene forteller tydelig at forbrukerne har tillit til oss, sier RefsholtTINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås