Meny

TINE effektiviserer råmelkkontrollen

Ledergruppe Drift i TINE SA har i dag besluttet at råmelkkontroll i TINE skal samle analyseaktiviteten ved to laboratorier: Minde i Bergen og Heimdal i Trondheim innen utgangen av 2015.

Dette innebærer at Distriktslaboratoriets lokasjoner i Harstad og Brumunddal avvikles i løpet av denne perioden. Kostnadsreduksjon er beregnet til fire  millioner kroner i året. . Bemanningsreduksjonen tilsvarer fem årsverk, fra 19 til 14.Vedtaket innebærer ingen praktisk betydning for melkeprodusenten.

 Endringen forutsetter at investeringen i to nye analyseinstrumenter er gjennomført og i sikker drift innen utgangen av 2015.

TINE-ledelsen legger vekt på at råmelkkontroll er en kjerneaktivitet og skal beholdes i TINE for å sikre råvarekvaliteten og konkurransekraft for norsk melk. Dette følges nå opp av beslutningen i Ledergruppe drift.

Løsningen tilfredsstiller alderskravet på 36 timer for melkeprøvene ved analyse og at hensynet til melkeprodusentene og industrien er lagt til grunn.

LGD slår fast at prosessen som nå er gjennomført peker på flere mulige tiltak for mer effektiv drift uavhengig av laboratoriestruktur, og ber om at TINE Råvarehåndtering og TINE Rådgiving og Medlem snarest iverksetter tiltak for å ta ut dette potensialet.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås