Meny

TINE effektiviserer inntransporten av melk

TINE arbeider hele tiden med å gjøre innhentingen av melk mest mulig kostnadseffektivt.(Foto: Bo Mathisen)
TINE arbeider hele tiden med å gjøre innhentingen av melk mest mulig kostnadseffektivt.(Foto: Bo Mathisen)

Med visse mellomrom gjennomgår TINE opplegget for inntransport av melk i ulike deler av landet. Målet er at inntransporten skal være mest mulig kostnadseffektiv og klimavennlig, og ha høy kvalitet. Nå er turen kommet til Nord-Norge.

Det skjer stadig endringer, blant annet i produsentstrukturen, men også innen melkeanvendelse og transportopplegg. Det er viktig at inntransporten er effektiv med lavest mulig kostnader.

Dagens transportører er invitert til å komme med tilbud
I flere området har vi nylig hatt en gjennomgang av inntransporten. Nå settes det i gang en gjennomgang i store deler av Nord-Norge, fra Salten i sør til og med Langfjorden i Finnmark i nord. Transporten i dette området  utføres i dag av fire transportører. TINE har sendt ut forespørsler om transportopplegg og pris til disse fire, og til noen nye transportører. Et alternativ med egen transport vil bli vurdert på lik linje med innleid transport.

Viktig med god infomasjon til produsentene
Fristen for å komme med tilbud er satt til utgangen av januar. Deretter vil de innkomne tilbudene gjennomgås. Etter planen skal nye kontrakter inngås i april. Etter at valget av transportører er foretatt vil det bli utarbeidet mer detaljert ruteopplegg. I dette arbeidet er det viktig med god informasjon til produsentene. Vil vil gjøre det vi kan for å få til en god prosess hvor vi involverer produsentlagene spesielt.

Omleggingen vil trolig skje i november 2017
Etter planen vil det nye transportopplegget tre i kraft i november, men her kan det bli justeringer underveis. Vi vil komme tilbake med mer informasjon til produsentene når vi har valgt transportører.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås