Meny

TINE øver på biologisk terror sammen med NATO

I Natoøvelsen Triden Juncture med over 50 000 deltagere fra over 30 nasjoner, er TINE med og øver på biologiske terrorangrep. Et godt samarbeid mellom sivile og militære instanser er viktig for å oppdage og redusere et skadeomfang på folk og fe.

Utgangspunktet for TINEs deltagelse i øvelsen er en eksplosjon med spredning av miltbrannsporer. I følge forskning.no er miltbrann (anthrax) forårsaket av en sporedannende bakterie. Den gir en ondartet infeksjonssykdom som kan angripe mennesker og pattedyr, husdyr som viltlevende.

Viktig samarbeid mellom militære og sivile aktører

Dag Lindheim er TINEs deltager i øvelsen. Han er veterinær og har til daglig ansvar for beredskapen i TINE Rådgiving og Medlemsservice. Sammen med en rekke militære og sivile aktører blir han nå satt overfor flere biologiske scenarier under Natoøvelsen.


Vi ble nettopp satt i en situasjon hvor en bombe med miltbrannsporer gikk av i en bil. En bombe i seg selv kan gi skade, men også konsekvenser ut over selve bomben når den inneholder miltbrannsporer.  Det er stor nytteverdi av å trene på et så heftig scenario. En slik eksplosjon kan få store konsekvenser for et område med mye husdyr i flere tiår. Dersom noe slikt skulle skje, er det mange problemstillinger som dukker opp. Hvem koordinerer og bestemmer? Hva blir TINEs rolle i en slik situasjon? Hvordan behandles folk og dyr? Dette er noen få av de mange viktige problemstillinger i en krig hvor biologiske våpen blir brukt, sier Lindheim.


 Rensing av landbruksutstyr 
Desinfisering av landbruksmaskiner (Foto: Dag Lindheim)

Miltbrann som biologiske våpen

Bakterisporene har et potensiale som et biologisk stridsmiddel ved å spre smitte til dyr og ved luftspredning blant mennesker i en krigs- eller terrorsituasjon. Etter annen verdenskrig har miltbrannsbakterier med tanke på biologisk krigføring, vært produsert av både USA, Sovjetunionen og land i Vest-Europa. I 1979 var det et uhell ved en biovåpenfabrikk i Sverdlovsk (dagens Jekaterinburg) i Russland. Uhellet førte til luftsmitte med miltbrannsbakterier og 66 personer døde. I USA 2001 sendte ukjente personer ut såkalt ”miltbrannbrev” med pulver som inneholdt miltbrannsporer. Total ble 22 syke og fem av disse døde etter å ha inhalert miltbrannsporer (Folkehelseinstituttet, 2015). 

Mange involverte i øvelsen

Øvelsen involverte Nato-personell, Forsvaret, Sivilforsvaret, Heimevernet, Forsvarets Forskningsinstitutt, Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, Animalia, TINE, Veterinærinstituttet, ISS og Nibio.

desinfisering

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås