Meny

Tillegg for egenregistrering av data til Ku- og Geitekontrollen - justering av kriteriene

Alle melkeprodusenter som rapporterer mjølkevegingen til Ku- eller Geitekontrollen får et månedlig tillegg i melkepris på 2 øre/l. Tillegget skal være en oppmuntring til å gjøre registreringsarbeidet selv.

Vi ser imidlertid at mange melkeprodusenter får tillegget for å registrere data uten at de gjennomfører melkevegingene med en regelmessighet som forventet. Dette er ikke etter intensjonen. Grunnlaget for utbetaling av tillegget i melkepris vil derfor bli justert slik at utbetalingen av tillegget blir tettere koblet opp mot rapporteringen av melkevegingene. Det legges til grunn at medlemmene følger regelverket for Ku- eller Geitekontrollen. Det vil si at dersom det går for lang tid mellom registrerte kontroller, faller tillegget bort. Tillegget utbetales igjen den måneden medlemmet rapporter ny melkeveging.

Grensen er satt på 65 dager for rapportering til Kukontrollen og 90 dager for rapportering til Geitekontrollen.

Endringen gjøres gjeldende fra og med avregningen for mars.

(Merk: dette er en artikkel som ble publisert 15.02)

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås