Meny

Tidenes største TINE-satsing i Nord-Norge

Det var konserndirektør Per Ivar Berg og direktør for faste produkter Merete Høgaas som tok de første spadetakene. (Foto: Olav Håland)
Det var konserndirektør Per Ivar Berg og direktør for faste produkter Merete Høgaas som tok de første spadetakene. (Foto: Olav Håland)

Torsdag 13. desember var den formelle byggestarten på Storsteinnes. Konserndirektør Per Ivar Berg og direktør for faste produkter Merete Høgaas, tok det første spadetaket. Det «nye» meieriet skal være klart andre halvår 2020.

- Jeg vet ikke helt sikkert, men jeg tror denne spaden ble brukt da de bygde det første meieriet her i 1925. Derfor syns vi det var naturlig å ta denne frem igjen når vi skal sette i gang dette store byggeprosjektet, sa meierisjef Jan-Vidar Olsen før han overlot spaden til konserndirektør Per Ivar Berg og direktør for faste produkter Merete Høgaas som sammen tok de første spadetakene.
Utbyggingen omfatter ny hvitostlinje, nytt hvitostlager og renovering av gammelt ysteri.
Oppgraderingen skal resultere i et komplett nytt og fleksibelt ysteri inkludert lager og skal være klart i andre halvår 2020. Det betyr at det blir noen hektiske måneder fremover.

En viktig dag for de ansatte, eierne og hele Nord-Norge

- Utbyggingen er selvsagt aller viktigst for de 52 ansatte på meieriet som får trygget sine arbeidsplasser. Men utbyggingen er også viktig for eierne våre og det vil gi store ringvirkninger for lokalsamfunnet, ja for hele Nord-Norge, sa konserndirektør Per Ivar Berg.

Byggestrat Storsteinnes B Per Ivar Berg
Konserndirektør Per Ivar Berg orienterer om tidenes største TINE-satsing i Nord-Norge. (Foto: Olav Håland)

Tidenes største TINE-investering i Nord-Norge

I juni vedtok konsernstyret en omfattende utbygging av TINE Meieriet Storsteinnes. Med en ramme på rundt 180 millioner kroner blir dette tidenes største TINE-investering i Nord-Norge i nyere tid og det betyr spesielt mye for geitemelkproduksjonen i Nordland og Troms. I dag er det rundt 85 geitemelkprodusenter i Nord-Norge.

 Jeg setter pris på at eierne våre er villig til slike satsinger i industrien vår. Det er ingen selvfølge, sa Berg. 

Stor dag for Balsfjord kommune

- Dette er en stor dag for Balsfjord Kommune, ikke bare for landbruket, men for hele samfunnet. Skal vi ha noe å dele må vi først skape. Derfor ønsker vi å legge til rette for næringsutvikling. Jeg er spesielt glad på vegne av geitebøndene i Nord-Norge. Jeg er sikker på at denne utbygginga vil skape optimisme, sa ordfører Gunda Johansen. 

40 prosent av norsk geitemelk foredles på Storsteinnes

I dag tar meieriet imot 28 millioner kumelk og 7 millioner geitemelk i året. Produksjonen er på ca. 2600 tonn hvitost og ca. 2600 tonn brunost i året. Det produseres 12 brunostvarianter 4 hvitostvarianter på kumelk og 2 på geitemelk. 40% av all geitemelka i Norge kommer hit til Storsteinnes. For noen av produktene er meieriet eneprodusent for hele TINE som for eksempel Nøkkelost og Norvegia med pepper, også Ekte hvit geitost og flere brunostvarianter. Meieriet har også en viktig reguleringsrolle nord for Vestfjorden hvor meieriet tar imot overskuddsmelk og fløte fra hele området.

I utbyggingsprosjektet legges det inn kapasitet til å foredle ytterligere 11 millioner liter kumelk i tillegg til dagens 28 millioner. 

Store forbedringer på energi og miljø

I prosjekteringen er det lagt vekt på at anlegget skal tilfredsstille beste praksis når det gjelder energieffektivitet og miljø. Svinnet skal reduseres med 85 %, mer effektiv behandling av melk gir mindre utslipp og energiforbruket pr. kg ost blir betydelig redusert.

Historien går tilbake til 1925

10. februar 1925 var en historisk dag i Balsfjord. Da ble den første melka tatt imot i nybygde Balsfjord Meieri. Det første driftsåret ble det tatt imot vel 800.000 liter melk. Ca. 80.000 liter av dette var geitemelk. Det ble produsert både smør og ulike typer geitost.

Meieriet er utvidet og ombygd flere ganger. Det var en stor utvidelse på 50-tallet og på 80-tallet var det en stor utbygging med blant annen nytt melkemottak. 2004 er likevel det året som kanskje har betydd aller mest for meieriet etter 1925. Da ble det bygget nytt hvitostanlegg som betydde en helt annen økonomisk anvendelse for melka enn den tidligere kasein-produksjonen.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås