Meny

Tettere på TINE med ny organisering

Fra 2018 vil alle produsentlag i TINE få en medlemssjef å forholde seg til. Medlemssjefen vil jobbe med medlemsarbeid i full stilling og utgjøre et team med eierutvalgskontakt og distriktssjef.

Alle har et felles mål; at produsentlagene skal lykkes med faglig aktivitet og eierstyring. 

Bedre koordinering av fag og medlemsarbeid

Aktivitet i produsentlaget er grunnleggende for TINE og for produsentmiljøet.

En tettere kontakt mellom eierutvalgskontakten (tillitsvalgte i Eierutvalget), distriktssjefen i TINE Rådgiving og medlemssjefen skal gi bedre koordinering av fag og medlemsarbeid framover.

En medlemssjef i full stilling vil naturlig nok ha ansvar for flere lag enn den tidligere sekretæren. Med flere lag og god kontakt med distriktssjefen vil medlemssjefen ha god oversikt over hva som rører seg ute og ha større forutsetninger til å dele erfaringer og gi inspirasjon på tvers av produsentlag. Det er viktig å merke seg at medlemssjefene vil være spredt geografisk. Se oversikt over medlemssjefene nederst i saken.

Økt kompetanse og kortere vei til administrasjon og styre

Den nye løsningen betyr at vi kan rendyrke kompetansen og etablere kortere vei mellom produsentlagene og «toppen» i TINE. Den nye medlemssjefen skal fortsatt bistå med praktisk og administrativ støtte, men vil naturlig nok være mindre fysisk til stede enn det en del av dagens sekretærer har vært.

Prosessen og veien videre

Det må understrekes at dagens sekretærer har gjort en solid jobb, men organiseringen har ikke gitt rom for tilstrekkelig oppdatering for hver enkelt medarbeider. Arbeidsutvalgene er godt fornøyd med dagens ordning, men ser at endringen kan gi nye muligheter. Spørsmål og utfordringer er tatt med i den videre prosessen.

Jobben framover mot årssamlingene vil handle om å få en best mulig overgang fra dagens sekretærer til de nye medlemssjefene. Vi har et felles mål internt i TINE Rådgiving og Medlem om at denne vekslingen mellom gammel og ny ordning skal gå bra.

Oversikt over medlemssjefer

 • Nord: Siri Wangberg
 • Nord: Jarle Teigen
 • Nord-Trøndelag: Aslaug Vevstad Aune
 • Sør-Trøndelag: Marit Skjelstad
 • Møre og Romsdal: Jenny H. Velle
 • Sogn og Fjordane: Norunn Ulvedal
 • Hordaland og Ryfylke: Bjørn Steinar Nesheim
 • Jæren og Agder: Knut Schibevåg
 • Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud og Akershus: Lill-Anett Elgesem
 • Gudbrandsdal og Valdres: Per-Sigve Lien
 • Hedmark og Vest-Oppland: Kari Sofie A. Østen

Det er gjennomført informasjonsmøter med arbeidsutvalgene i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås