Meny

Telefonmøte for geitmelkprodusentene

Onsdag 15. juni arrengeres telefonmøter for geiteholdere i TINE. Det er flere aktuelle saker for geitmelkprodusentene som er behandlet i styret denne våren. Styret ønsker å ha en tett dialog med geitmelkprodusentene om aktuelle saker og inviterer til telefonmøter.

For at flest mulig skal ha anledning til å delta arrangeres samme møte på to ulike tidspunkt

Møte 1: Onsdag 15. juni kl 10.00-11.30

Møte 2: Onsdag 15. juni kl 13.00-14.30.

De som ønsker å delta ringer 51 37 15 70, bruker kode 21024#. Følg henvisningene på telefonstemmen.

 

Dagsorden er lik på begge møtene

  • Strategi for geit i TINE v/Mette Roald
  • Melkeanvendelse, volum og regulering v/Eivind Kjuus, TINE Råvare
  • Tilbakemeldinger på høringssak om nye kvalitetsbetalingsregler v/Eivind Kjuus, TINE Råvare
  • Struktur faste v/Trond Reierstad, styreleder i TINE
  • Andre saker

For at møtet skal være mest mulig effektivt oppfordrer vi til:

  • Møtet begynner presis
  • Prøv å finne et stille rom for møtet og sett telefonen på stille. Erfaringsvis er det en del støy når mange er på møtet samtidig.
  • Ring opp i god tid før møtestart
  • Telefonnr. 51 37 15 70.
  • Etter instruksjon tast kode 21024#, vent på videre instruksjon og deretter si ditt navn og trykk#

Hvis du «ramler ut» av møtet – ring opp igjen.

 

Velkommen!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås