Meny

Svakere salgsutvikling i 2017

TINEs driftsresultat for 2017 ble på 1 537 millioner kroner – 179 millioner kroner svakere enn i 2016. Årsaken er svakere salgsutvikling for norsk meieri- og iskremvirksomhet. Styret i TINE innstiller overfor årsmøtet en etterbetaling på 57 øre per liter.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i fjerde kvartal var 5 781 millioner kroner, en vekst på 1,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2016. For året endte salgsinntektene på 22 097 millioner kroner, en økning på 0,2 prosent mot 2016.

Driftsresultatet for TINE Gruppa i fjerde kvartal ble 281 millioner kroner. Det var 28 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.

-Vi er ikke fornøyd med utviklingen. Vi forsetter å gjennomføre forbedringer i alle deler av verdikjeden. Det er også avgjørende at TINE styrker forbrukerdialogen og blir flinkere til å respondere raskere på forbrukertrender, sier konsernsjef Hanne Refsholt. 

For å styrke konkurransekraften skal TINE også redusere kostnadene med 450 millioner kroner innen starten på 2019. Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i alle selskapets virksomhetsområder. Tiltakene, hvor mange er iverksatt allerede, vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning.

Økning i verdi – men nedgang i volum

Totalt sett hadde meierikategorien en svak positiv utvikling i verdi i 2017 sammenlignet med 2016. Men utviklingen på volumsiden var negativ. Salget av søtmelk går fortsatt nedover, hvilket blant annet skyldes at enkelte varianter av Tinemelk® ikke lenger tilbys av alle kjedene. Salg av ost har falt både i verdi og volum etter god vekst i flere år. 

-Men det gleder oss samtidig at en nylansering som Østavind har slått an hos forbruker, sier Refsholt. 

Ellers har også kategorien yoghurt falt både i verdi og volum i 2017. 

-Det er betydelig konkurranse innenfor yoghurtsegmentet, og her må TINE bare jobbe hardere for å komme opp med nye innovasjoner, sier Refsholt.

Satsing i Irland

I fjor høst besluttet TINEs styre å investere 77 millioner Euro i et meieri med kapasitet til å produsere 20.000 tonn Jarlsberg® i året. Målet er å sikre og forsterke salget av Jarlsberg® utenfor Norge. Bakgrunnen for dette er at eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom. Jarlsberg® for det norske markedet skal fortsatt produseres i Norge av norsk melk.

(Driftsresultatet til TINE Gruppa i 2016 inneholder en positiv engangseffekt knyttet til planendring i uførepensjon på 245 millioner kroner. I kvartalsrapporten er denne engangseffekten trukket fra ved sammenligning mot driftsresultatet i 2016).

Åpne årsrapporten 2017 for TINE SA her

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås