Meny

Styrvoll Landbruksdrift DA tildeles Sølvkalven 2019

Sølvkalven tildeles Styrvoll Landbruksdrift DA på grunn av sitt engasjement for dyrehelse, dyrevelferd og tilpasninger som er gjort for å sikre en god kalvehelse. Besetningen utmerker seg også med at kalver og ungdyr gjennomgår «beitekurs» for at alle dyr skal være vant til skogsbeite når de slippes året etter.

Sølvkalven er en utmerkelse som annethvert år gis til personer som spesielt vektlegger god helse og velferd hos storfe i en sunn og økonomisk bærekraftig storfeproduksjon.
Saken fortsetter nedenfor videoen. 

 I nominasjonsbegrunnelsen står det blant annet:

Bøndene i Styrvoll Landbruksdrift DA jobber hver dag for at dyra skal ha det bra, vektlegger veldig godt stell fra kalven er nyfødt og har kuer og ungdyr ute fra mai til oktober. De tilbringer mye tid i fjøset for å få rolige og trygge dyr. 

styrvoll iglo

Data i Kukontrollen viser at det er god dyrehelse på gården. For en tid tilbake hadde samdriften noen utfordringer knyttet til kalvehelsa, og juryen ønsker å fremheve hvor flinke produsentene har vært til å løse dette med flere tiltak, der de endret kalveoppstallingen med bruk av kalvehytter og iglo. Ytterligere endringer med enda flere binger i gammellåven er planlagt, noe som vil gi kalv og ungdyr enda mere plass. Sammen med gode rutiner har dette gitt gode resultater. På denne gården er det fokus på dyrevelferd, og de har dyrene ute fra mai til oktober. For at alle dyr skal være vant til skogsbeite gjennomgår alle kalver og ungdyr ett «beitekurs», dette tyder på fremoverlente drivere.  

Produsentene samarbeider godt og legger vekt på å bygge hverandre opp. Selv forteller de om ulike interessefelt, noe som kommer samdriften til gode ved at alle deler av produksjonen drives med like stor entusiasme. Også veterinæren gir uttrykk for at Styrvoll Landbruksdrift DA er en super besetning og derfor er en verdig vinner av Sølvkalven 2019. 

 

 Vi gratulerer Styrvoll Landbruksdrift DA!

 Med vennlig hilsen bedømmelseskomitéen:
Torunn Rogdo
Per Sigve Lien
Stine Grønmo Kischel (leder)

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås