Meny

Strategi for TINEs rådgivings- og medlemsarbeid mot 2020

TINE Rådgiving skal være den ledende rådgivingsaktøren i norsk melkeproduksjon og målet er å skape lønnsomhet og verdi for den enkelte bonde. Tjenestetilbudet skal fortsatt dekke behov i alle bruksstørrelser og utvikle nyttige styringsverktøy for deg som melkeprodusent.

I hovedsak videreføres hovedlinjene fra inneværende strategiperiode. Husdyrkontrollen og tilhørende styringssystem har alltid vært under videreutvikling. Framover vil du som melkeprodusent se flere visuelle framstillinger fra data du har registrert i drifta.

Den ledende rådgivingsaktøren i norsk melkeproduksjon

Strategien bygger på at melkeproduksjonen videreføres på dagens nivå med melkeproduksjon i hele landet på små og større gårder. Norsk melkeproduksjon er i utvikling der teknologi er en viktig driver. Det legges til grunn at denne utviklingen vil fortsette.

TINE Rådgiving skal være den ledende rådgivingsaktøren i norsk melkeproduksjon og målet er å skape lønnsomhet og verdi for den enkelte bonde.

Gjennomgang av medlemsbesøket

Aktiviteten i TRM skal dels være fellesfinansiert og dels betalt av den enkelte. Per i dag er 2/3 av aktiviteten og ressursbruken i TINE Rådgiving og medlem fellesfinansiert. Medlemsbesøket er en viktig del av den fellesfinansierte aktiviteten. Det er behov for å gjennomgå og klargjøre forventninger til medlemsbesøket.

Nyttige verktøy for styring av drifta

Utvikling og formidling av kompetanse står sentralt. Strategien baserer seg på at behovet for rådgiving og gode styringssystem vil øke fremover. TINE har utviklet TINE Bedriftsstyring (TBS) som sammen med andre verktøy skal bidra til å optimalisere bondens melkeproduksjon og forenkle drifta. Disse skal videreutvikles. Grunnlaget for gode styringssystem er dataene i Husdyrkontrollen. Dokumentasjonen i Husdyrkontrollen er et viktig grunnlag for dokumentasjonen og norsk melkeproduksjon og TINEs «kanskje verdens fineste melk». Høy tilslutning og gode registreringer fra melkeprodusentene er fortsatt viktig.

Tverrfaglig rådgiving i byggeprosesser

Det forventes økt byggeaktivitet frem mot 2034. Derfor er bygg et nytt kjernefagområde. TINE skal kunne tilby tverrfaglig rådgiving i byggeprosessen fra planlegging til oppstart i nytt/ombygget fjøs; strategi- og veivalgsrådgiving, driftsplan og bygningsplanlegging. 

TINE Rådgivings øvrige kjerneområder er Husdyrkontroll, fôring, avl, fruktbarhet, dyrehelse og dyrevelferd, bygg, teknikk, melkekvalitet, Lean, driftsledelse og økonomi. I tillegge til dette jobbes det med utvikling av rådgivingsverktøy for melkeprodusentene og laboratoriediagnostikk/analyser.

For TINE er det viktig at TINE Rådgiving bidrar til jevn melkeinngang gjennom året, gode prognoser, god tørrstoffbalanse og god melkekvalitet

Samarbeid

TINE skal samarbeide med andre rådgivingsaktører og organisasjoner der det gir økt lønnsomhet for TINEs leverandører. TINE har rammeavtaler med Norsk Landbruksrådgiving, Nortura. TINE og Geno har felles medlemsorganisasjon.

Samfunnsansvar

TINE har og tar et betydelig samfunnsansvar. TINE Rådgiving og medlem skal understøtte dette med kompetanse, innsikt og rådgiving. I strategiperioden blir det økt fokus på bruken av norske fôrressurser og har en sentral rolle i forskningen på grovfôr.

Fremover vil det bli økt fokus på klimabelastningen fra landbruket og melkeproduksjonen. TINE skal øke kompetansen sin innen klima og bærekraft og har en sentral rolle i utviklingsprosjekt sammen med flere andre aktører i landbruket.

Friske dyr

Norge har god storfe- og geitehelse. Friske dyr, god dyrevelferd og lavt medisinforbruk blir bare viktigere, for den enkelte produsent og for TINE.  For TINE er det viktig med fortsatt sterkt fokus på dyrehelse og – velferd. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås