Meny

Stort engasjement på årssamlingene

Godt oppmøte i årssamlinga i Søre Sunnmøre produsentlag med 60 deltakere.
Godt oppmøte i årssamlinga i Søre Sunnmøre produsentlag med 60 deltakere.

170 årssamlinger er avviklet med en økning i oppmøteprosenten på seks prosentpoeng fra 2018.Fra årssamlingene meldes det om stort engasjement omkring utfordringene i melkeproduksjonen.

 Totalt møtte det  3706 medlemmer på årssamlingen i 2019. Tilsvarende tall i 2018 var 3604. Det gir en økning på seks prosentpoeng fra året før. Det er eierområde Nord som har størst oppmøte i forhold til antall produsenter, med en oppmøteprosent på 57. Størst framgang fra året før har eierområde Sørvest 

En av fire deltakere er kvinner 

Andel kvinner på årssamlingene er på samme nivå som tidligere år, med et gjennomsnitt på 24 prosent i 2019.Andelen kvinnelige deltakere er størst i Nord hvor 30 prosent av deltakerne er kvinner. 

Opptatt av mjølkepris og volum 

Tradisjonelt har det i årssamlingene vært en diskusjon om det som har skjedd i TINE siste året. Målet med samlingene i år varå forankre utfordringene TINE står overfor i tida framover. Det ser ut til at vi har lykkes med,ettersom dialogen på møtene i stor grad har dreid seg om: 

*Framtdig mjølkepris og volum 
*Muligheter og utfordringer for TINE 
*Utfordringer for norsk mjølkeproduksjon 

Saken fortsetter etter videoen

Flinke råds- og styremedlemmer 

Årssamlingen er det viktigste møtet i forhold til god eierstyring. Det er derfor viktig at både møteledelse og det som blir presentert har høy kvalitet. Derfor er både møteledelse og styre- og rådsmedlemmer vurdert i årssamlingene.  Der framgår det at møteledelsen er i stor grad er vurdert som god og svært god i 72 prosent av årssamlingene. I 78 prosent av årssamlingene er det vurdert til over middels godt engasjement i møtene. Når det gjelder råds-og styremedlemmene har disse prestert svært godt på samlingene. 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås