Meny

Stor pågang på BRSV og BCoV prøver gir forsinket analyse

Mange sender inn BRSV og BCoV prøver om dagen. Det gir forsinkelse i analysesvar

Tine Mastitlaboratorium melder at analysetiden for disse prøvene i perioder kan være 3 – 5 uker.  Vi beklager dette, men det er et resultat av gledelig stor prøveinngang.  

 

Av; Helsetjenesten for storfe

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås