Meny

Stor innovasjon i tanktransport

Med en helt ny måte å trekke ut melkeslangen på blir det mye lettere for Rune Westberg og de andre tankbilsjåførene.
Med en helt ny måte å trekke ut melkeslangen på blir det mye lettere for Rune Westberg og de andre tankbilsjåførene.

En prototype av ny tankbil testes nå i Nord-Østerdalen. Et helt nytt og effektivt system for innpumping skal utprøves. Ifølge tankbilsjåfør er dette den største nyvinningen etter at det ble slutt på melketransport i spann.

Den største endringen er at innpumpingsslangen ikke lenger befinner seg på den velkjente slangetrommelen. Nå ligger melkeslangen langs siden på bilen. Både uttrekket av melkeslangen og inntrekket styrer sjåføren nå med en liten fjernkontroll. Han trenger ikke dra i slangen lenger, bare holde i den og føre den på plass.

Største innovasjonen etter henting på spann

Det er ganske tungt å dra ut slangen fra trommel på hver eneste gård. På ett år blir den mange slangeuttrekk på de 8000 gårdene som leverer melk.

- Med den tradisjonelle melketrommelen måtte vi løfte tungt og høyt, og dette fører lett til belastningsskader over tid. Ekstra tungt er det å dra ut slangen i motbakke. Med det nye systemet tror jeg vi holder ut lenger som sjåfører. Jeg tror dette er den største innovasjonen etter at vi gikk over fra spannhenting til henting med tankbil, sier sjåfør Rune Westberg.
 Han er en av tre sjåfører som har gleden av å teste ut den nye bilen. Han har kjørt melketankbil i 22 år i Foldal, Alvdal, Tynset, Os og Tolga.

Kan doble pumpekapasiteten

Nytt pumpesystem frode Eggan
Flåteansvarlig Frode Eggan viser her hvordan melkeslangen på den nye bilen er plassert.

TINE bruker mange timer i året på melkepumping. Halvparten av melka pumpes to ganger, først fra gårdstank til tankbil, deretter fra tankbil til henger.

- Med det nye systemet blir det mindre løftehøyde på melka og vi har også mulighet for å bruke tjukkere slange. Det betyr at vi kan doble pumpekapasiteten og redusere tida for innpumping betydelig og dermed effektivisere inntransporten, sier Frode Eggan, flåteansvarlig for TINEs tanktransport.

Tekniske endringer effektiviserer vedlikeholdet

Det er i tillegg gjort andre tekniske endringer for å gjøre enklere vedlikehold. Det er mye ventiler, kraner og pakninger i en tankbil og det årlige vedlikeholdet tar en til to dager. Det betyr at tankbilene er ute av drift den tida og må erstattes med en reservebil.

- I den nye bilen som testes er det meste av ventiler og kraner samlet i ett batteri. Vi tar ut hele batteriet og setter inn et som er ferdig vedlikeholdt. Det tar 10 minutter. Vi tenger ikke å sette inn reservebil, sier Frode Eggan.

Nytt pumpesystem nærbilde sentral

 Kraner og ventiler er samlet i ett batteri. Det effektiviserer vedlikeholdet.

Interesserte sjåfører

Det er ikke første gang TINE tester ut nye ting i Nord-Østerdalen. Transportleder Roar Kvilvang liker sånt.

- Jeg er glad for at vi har rom i TINE for å teste ut nye ting. Vi må hele tida lete etter nye måter å gjøre ting på for å bli mer effektive, men også se på hvordan vi kan lette hverdagen for sjåførene våre, sier Kvilvang.

Han har sjøl kjørt tankbil og vet hvor skoen trykker. Han skryter av sjåførene.

- Uten positive sjåfører som er med på nye ting ville det vært umulig å sette i gang slike prosjekter, sier han. 

Inntransport nytt pumpesystem Roar Kvilvang.

Transportleder Roar Kvilvang

To biler til med ny innpumping

Det er selve prototypen som nå testes i Nord-Østerdal.

- Vi har bestilt to nye biler til som skal testes andre steder i landet, sier Eggan, som understreker at det er resultatene av testen som avgjør om dette vil bli standard på alle nye tankbiler.

 Nytt pumpesystem tankbil Dalsbygda 1
 I området inn mot Forhollhogna Nasjonalpark fins Norges mest frodige og best bevarte setrer.

(Alle foto: Olav Håland)

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås