Meny

Sterk vekst i oppmøte på årssamlingene i TINE

Vi må tilbake til 2012 for å finne like stort oppmøte på årssamlingene i TINE. Hittil viser registreringene et frammøte på 4637 eiere. Det er økning på over 6% fra i fjor.

Årets runde med årssamlinger er ferdig og mange eiere tok turen for å høre om TINEs resultater, videre satsinger, men ikke minst mulighet for diskusjon og innspill til tillitsvalgte.

Godt fornøyd med samlingene

En kort undersøkelse i etterkant av samlingene viser at 86,4% av 921 svar er tilfreds eller svært tilfreds med samlinga totalt sett. Dette er gledelig, sier organisasjonssjef Eli Reistad. Produsentlaget er grasrota i eierdemokratiet og årssamlingene er en viktig møteplass mellom TINEs eiere og sentrale tillitsvalgte og administrasjonen. Vi tar med oss resultatene fra undersøkelsen og jobber for et minst like godt oppmøte neste år, avslutter Reistad.

Positiv stemning og konstruktive tilbakemeldinger

Det er ingen tvil om at et stabilt godt resultat skaper positiv stemning. Framtidig volum for norsk melkeproduksjon har vært en uttrykt bekymring på mange av møtene. Årssamlingene er ellers en arena for store og små spørsmål: ros og ris til rådgivningstjenesten, ny metode for å måle bakterier i geitemelk, gebyr på småordrer til daglivarebutikker etc. På alle årssamlinger har det vært styre- eller rådsmedlemmer tilstede.

Vinnere av reisegavekort er trukket  

Om det er årets mulighet for å vinne reisegavekort og hodelykt som har bidratt til økt oppmøte er uvisst. Men vinnerne er trukket og de heldige som får et reisegavekort fra Berg Hansen er;

Eierområde Nord:

Stian Mosli, (Balsfjord produsentlag)

Eierområde Midt:

Hallgeir Mjønes (Snillfjord, Hitra og Frøya produsentlag)

Eierområde Sørvest:

Oddbjørn Ognedal (Bjerkreim produsentlag)

Eierområde Øst:

Frode Godtland (Tynset Vest produsentlag).

 

Vi gratulerer vinnerne.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås