Meny

Sterk vekst i importen av ost og smaksatte drikker

Tredje kvartal 2018 viser en sterk vekst i importen av sentrale meierivarer. Ost og smaksatte melkedrikker øker mest.

Samlet vekst i osteimporten utgjør 9% sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Revet ost øker mest og faste/halvfaste oster øker med 4%. 

Importen av ost og smaksatte drikker øker mest 

Importvernet sørger for at vi har tollbeskyttelse for mange sentrale meierivarer. Det er finnes imidlertid mange unntak enten gjennom kvoter eller nedsatt toll som fører til økt import av meierivarer. Figuren viser utviklingen i importen for de mest sentrale meieriproduktene.  

  • Importen av smaksatte melkedrikker og ost øker betydelig. (grønt og blått felt 

  • Yoghurtimporten er på nivå med fjoråret. (rødt felt) 

  • Importen av SMP - skummetmelkpulver øker(hvit felt). 

Import av sentrale meierivarer tredje kvartal 2018

1000 tonn mer ost enn i fjor 

Med en samlet vekst på 9% hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor, betyr dette 1000 tonn økt osteimport. Dette tilsvarer om lag 10 millioner liter melk. Revet ost står for den største økninga på 24%, smelteost på 13% og ferskost øker med 12%. Dette er ost som ikke omfattes av prosenttoll, men har en fast kronetoll. Av de faste/halvfaste ostene, som er i direkte konkurranse med Norvegia og Jarlsberg viser tallene en økning på 4% fra samme tid i fjor. Det meste av dette blir trolig tatt inn på tollfrie EU-kvoter, som for øvrig vil øke med 1200 tonn fra i fjor. Ny tollfri kvote blir da på 8400 tonn fra 1. januar.  

Smaksatte drikker har lav toll og øker mye  

Smaksatte drikker har lav toll på 2,12 kr/kg. Iskaffe og sjokolademelk er to eksempler, men også melkebaserte næringsdrikker blir stadig mer synlig i apotek. Selv om volumet er mindre sammenliknet med ost, så er økningen hele 44% sammenliknet med i fjor. 

Smaksatte melkedrikker tredje kvartal 2018

Avstand mellom norsk og utenlands melkepris 

Det er avstanden mellom norsk og utenlands råvarepris som gjør det lønnsomt å importere en del meierivarer selv med toll. Dette er kategorier med en fast tollsats, også kalt kronetoll. Vanlig hvit drikkemelk har tollbeskyttelse, men tilsettes en dråpe av smak, faller den inn under kategorien «smaksatt melk», med svakere tollbeskyttelse, sier Helle Huseby, fagsjef i TINE Politikk og Samfunnskontakt.   

Tall og kilder: ssb.no

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås