Meny

Steensen Transport får utvidet oppdrag i Nord-Norge

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

TINE har nå inngått ny treårs kontrakt med Steensen Transport i Bodø om utvidet oppdrag med inntransport av melk. Området det gjelder er fra Salten i sør til og med Langfjorden i Finnmark i nord. Endringene gjennomføres fra november 2017.

TINE gjennomgår inntransportopplegget av melk med visse mellomrom i hele landet.

-  I flere områder har vi nylig hatt en gjennomgang av inntransporten. Nå har vi gjennomgått store deler av Nord-Norge, fra Salten i sør til og med Langfjorden i Finnmark i nord, sier direktør for TINE Råvarehåndtering Ann-Norill Stennes.

Transporten i dette området  utføres i dag av fire transportører:
-Simonsen Transport (Harstad)
-Steensen Transport (Bodø)
-Transport Nord (Storsteinnes)
-Fredeng Transport (Nord-Troms/Finnmark)

Ti alternativer er vurdert

I desember 2016 sendte TINE ut forespørsler om transportopplegg og pris til fem transportører som kjører fos oss i dag, samt fire nye transportører. Et alternativ med egen transport er også vurdert på lik linje med innleid transport.

Ikke bare pris

De innkomne tilbuda er gjennomgått og rangert etter følgende kriterier:

  • Pris
  • Gjennomføring av oppdrag
  • Omdømme
  • Utstyrsportefølje/bilmateriell

 - Ut fra en slik samlet vurdering har vi valgt Steensen Transport. De har lang erfaring med inntransport av melk i Nord-Norge, men får nå utvidet oppdrag, sier Stennes.

 Det betyr samtidig at Simonsen Transport og Transport Nord ikke lenger får avtale med TINE. Begge disse transportørene har annen type transportvirksomhet. Det er også grunn til å tro at flere av sjåførene hos disse to transportørene får oppdrag for Steensen Transport, men det er opp til den nye transportøren.

 Fredeng Transport mister transporten med en bil i Nord-Troms og en  del av Finnmark, men fortsetter som transportør i resten av Finnmark.

 Nytt ruteopplegg utarbeides

- Etter at valget av transportør nå er foretatt vil det bli utarbeidet mer detaljert ruteopplegg. I dette arbeidet er det viktig med god informasjon til produsentene og vil vil gjøre det vi kan for å få til en god prosess hvor vi involverer produsentlagene spesielt, sier Stennes.

Trer i kraft fra november

Etter planen vil det nye transportopplegget tre i kraft i november, men her kan det bli justeringer underveis. I denne perioden vil vi også bruke nødvendige ressurser med gjennomgang av rutiner og opplæring for å sikre oppstart med ny transportør.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås