Meny

Statsråder på Mimiro-besøk

Mat- og landbruksminister, Olaug Bollestad, og digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, var 18. juni på Mimiro-besøk - og fikk et blikk inn i landbrukets digitale framtid.

"Big data", digitalisering - og datatdeling mellom bøndene skal gi grunnlaget for en mer effektiv melkeproduksjon med økonomiske og klimamessige gevinster for bonden, stod på programmet under besøket i Ski, der også styreleder i TINE, Marit Haugen, var til stede.

-Vi har hatt en inspirerende, engasjert og verdiskapende formiddag sammen med ministrene. Det var gledelig å kunne presentere den spennende reisen vi er på i digitaliseringen av landbruket. Mimiro fokuserer på økt lønnsomhet hos bonden, gjennom optimalisering av produksjonen – ved bruk av data på tvers av hele verdikjeden. Dette budskapet resonerte meget godt hos ministrene. Gjennom både demonstrasjon både i datarommet og med fysiske sensorer og traktorer – bekreftet ministrene at de lærte mye nytt om hvor viktig dette er for en fremtidig bærekraftig og konkurransedyktig næring.

Hvilke spørsmål hadde statsrådene?

Blant det de spurte om var: "Hvordan utnytter dere stordata?", "Hvordan kan vi tiltrekke kompetanse til landbruket?" - og -"Hva er viktig for bonden?".

 

Mimiro og ministere

På bildet fra venstre; Daglig leder i Mimiro, Christian Schøyen, Styreleder i Mimiro, Gunnar Sellæg, Landbruks- og matminister, Olaug Bollestad, Digitaliseringsminister, Nikolai Astrup, styreleder i TINE SA, Marit Haugen og styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne J. Skuterud.  

Fakta om Mimiro:

Mimiro er et norsk, uavhengig teknologiselskap etablert av TINE og Felleskjøpet.

Mimiro skal utvikle digitale løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. I løpet av 2019 lanserer selskapet nye apper til norske bønder, med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. Samtidig bygger Mimiro et digitalt økosystem for landbruket, for eksterne leverandører, forskere og rådgivere. Mimiro vant Landbrukets Innovasjonspris i 2019.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås