Meny

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Staten har lagt fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Tilbudet innebærer en samlet vekst i målpriser på 340 millioner kroner. Samtidig foreslås det å kutte tilskudd med tilsammen 250 millioner og overføre 60 millioner kroner som ikke er brukt fra 2013.

Melkeprisen foreslås økt med 15 øre, kraftfôrprisen foreslås uendret ved at både kornpris og prisnedskrivingstilskudd økes med 5 øre.

Kvotetaket foreslås hevet til 1,2 millioner liter, felles for alle foretak.  Alle særordninger for samdrifter foreslås fjernet.  Kvoteandelen som må selges til staten foreslås redusert til 20 prosent.  Omsetningsregioner skal vurderes fram mot neste oppgjør.

Det er en tydelig prioritering av større bruk ved at en viss utflating av husdyrtillegg, arealtillegg og avløsertillegg.  Bunnfradrag økes og maksimalgrenser for tilskudd foreslås fjernet.

Hele Statens tilbud kan du lese her 

Styreleder i TINE SA, Trond Reierstad, sier i en kommentar til tilbudet at han er skuffet over at regjeringen ikke tar større politisk ansvar for inntektsutviklingen i jordbruket. 
- Når prisøkninger i markedet skal bære hele inntektsveksten i næringen, svekkes muligheten til å ivareta viktige samfunnsoppgaver som å drive landbruk over hele landet og ikke minst Norges langsiktige evne til å produsere mat. Vi synes ikke regjeringen tar tilstrekkelig ansvar for helheten i norsk landbruk med dette tilbudet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås