Meny

Stabilt resultat i TINE

TINE Gruppa hadde et driftsresultat på 510 millioner kroner i andre kvartal, en økning på 19 millioner kroner mot samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak godt salg i iskremvirksomheten.

- Veksten for melk er positiv, volumet er fortsatt nedadgående, men ikke så mye som før. Vår nye serie av, Yoghurt Fyldig, har også vist en bra start, noe som viser at innovasjonsarbeidet vårt går riktig vei, sier konsernsjef Hanne Refsholt.

Kategorien søtmelk hadde verdivekst både i andre kvartal og hittil i år og det var TINE som drev denne veksten. Det var en svak volumnedgang for totalkategorien i andre kvartal. TINE hadde bedre utvikling enn totalkategorien i volum.

Positiv for Norvegia

I ostekategorien var det en positiv utvikling i verdi for både totalkategorien og TINE hittil i år. For TINE var det spesielt Norvegia som stod for den positive utviklingen. Yoghurt har hatt et positivt kvartal.

Salgsinntektene for Meieri internasjonalt var 681 millioner kroner i andre kvartal 2016, en økning på 4,8 prosent i forhold til andre kvartal 2015. Driftsresultatet i andre kvartal 2016 ble 19 millioner kroner, en økning på 2 millioner kroner i forhold til andre kvartal 2015. Dette skyldtes hovedsakelig økt salg og bedrede marginer, spesielt i USA.

Målt i volum var salget av Jarlsberg® 1 prosent høyere i andre kvartal 2016 mot tilsvarende periode i 2015. Til tross for at lave melkepriser internasjonalt presser ned prisen på ost, er det positivt å se at Jarlsberg® fortsatt selger godt og at merkevaren holder seg sterk.

Bygger i Irland

Med bakgrunn i endret etterspørsel i innland og utfasing av eksportstøtte for landbruksprodukter innen utgangen av 2020 har TINE utredet hvordan produksjonskapasiteten for osteprodukter skal tilpasses fremtidige behov. TINE planlegger derfor å utvide samarbeidet med det irske selskapet Dairygold, med mål om å utvide produksjonen i Irland for å sikre levering av Jarlsberg® utenfor Norge.

For Diplom-Is var andre kvartal et godt kvartal sammenlignet med 2015. Salgsinntektene var vesentlig høyere og dette skyldes både et godt vær samt flere suksessfulle lanseringer både for småis og boksis. På kostnadssiden har realiserte effekter fra effektiviseringsprosjektene bidratt.

Diplom-Is har kjøpt selskapet Laguna Produkter, som blant annet står bak merkene «Brain Cooler, Shave Ice og Blizz Drinks».

Børsmelding TINE Gruppa 2.kvartal 2016

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås