Meny

Sommerhilsen fra Marit

Gode TINE-eier. Når jeg skriver dette, kjenner jeg fortsatt på den svært ubehagelige opplevelsen det var å se Brennpunkt-programmet om svineproduksjon. Samtidig er det bra at uverdige forhold kommer til overflata.

Programmet er en viktig påminner om at god dyrevelferd ikke er et «valgfag», men et absolutt krav for at vi som bønder skal oppfylle vår samfunnskontrakt: Å levere mat til den norske befolkninga produsert på en bærekraftig og etisk god måte. God dyrevelferd er vår kontrakt med forbrukerne. Det handler om hva vi daglig gjør i fjøset, holdningene våre og hvordan vi etterlever disse. Vi i TINE må være ydmyke i forhold til hvordan vi «skikker vårt eget bo». Vi må hele tida jakte på forbedringer, noe 4000 av oss har gjort i vinter i møter med dyrevelferd som tema. 

Konsernstyret har vedtatt ny strategi fram mot 2025. Hvorfor? Fordi vi har utfordringer. Vi tjener mindre penger og taper volum, en utvikling som må snus. Da blir strategien et nødvendig verktøy for å sikre et TINE gir oss muligheter til å være melkeprodusenter og investere i gårdene våre i hele landet. Stikkord i strategien er vekst, økt konkurransekraft og bedre rammebetingelser, ikke ulikt det vi har sagt før. Denne gangen legger vi enda tydeligere fokus og sterkere virkemidler på hovedproduktene våre. Så må vi huske at vi har et godt utgangspunkt; forbrukerne kjenner TINE- merket godt. Nylig ble vi kåret til Norges mest bærekraftige selskap.

Vi er alle opptatt av nedskaleringen av melkeproduksjonen vi må gjennom de nærmeste årene. Det blir en tøff kur.

Staten og faglagene har i årets jordbruksforhandlinger gitt tydelige føringer på hvordan melkeproduksjonen skal tas ned gjennom to grep: redusert forholdstall på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over Omsetningsavgifta.

Hvordan de to virkemidlene skal doseres skal være klart 1. oktober, men uansett vil det påvirke økonomien i melkeproduksjonen negativt. Ikke minst det at Omsetningsavgifta skal finansiere oppkjøp av kvoter. TINEs klare standpunkt er at Staten må bidra med friske penger. Her håper jeg at alle bidrar til å henge «bjella på riktig katt».

Å endre systemet for kvoteleie er det ikke sagt noe om i dette vedtaket. Det er likevel i vår interesse at dette diskuteres videre for å gjerde inn leie av kvote ytterligere.

Per i dag vet ingen av oss hva utfallet blir, men jeg kan love at vi i TINE skal jobbe hardt for at belastningene på dere som melkeprodusenter blir minst mulig. Står du i viktige beslutninger kan kalkulatoren og en prat med våre rådgivere være nyttige verktøy.

Til tross for et mørkt bakteppe i denne sommerhilsenen, et det viktig for meg å understreke at jeg har tro på framtida i norsk melkeproduksjon.
Derfor håper jeg at du, i likhet med meg, går sommeren i møtet med løftet hodet, og med et gjensidig ønske til hverandre om et godt fôrår og en god sommer.

Marit.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås