Meny

Slutter å sende fysiske varselbrev i posten 1. august

TINE slutter å sende fysiske "varselbrev" i posten fra 1. august. Produsentene opplever å bli varslet mange ganger om det samme resultatet og postgangen er i mange tilfeller sein. Etter omlegging i Posten fra nyttår tar det fra en til sju dager fra brevet er sendt til posten kommer fram.

For produsenter som får kvalitetsresultater som viser uønsket innhold innen gitte kriterier forsøker TINE Melkekvalitet og Service å ta kontakt på telefon. Dersom det ikke oppnås kontakt, sender TINE SMS med oppfordring om å ta kontakt. For de som har elektronisk avregning går "varselbrevet" fortsatt ut elektronisk. 

"Stopp-brevet" vil fortsatt gå i postgangen i tillegg til elektronisk utsendelse. Vi minner om at du kan huke av elektronisk varsling under min profil på medlem.tine.no.

Elektronisk kommunikasjon

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås