Meny

Slutt med trekk for tjenester over melkeoppgjøret

Fra desember vil TINE gå over til å sende faktura for tjenester som i dag trekkes over melkeoppgjøret. Bakgrunnen for endringen er nye krav til rapportering av regnskapsposter til myndighetene (SAF-T), som trer i verk fra nyttår.

Rådgiving, analyser fra mastittlaboratoriet og inseminering fra GENO er typiske tjenester som i dag trekkes direkte fra melkeoppgjøret. Framover må TINE sende ut egen faktura på dette, og GENO må sende egen faktura på inseminasjoner som er utført.  

Nye rapporteringskrav setter grensene

Nye rapporteringskrav til myndighetene trer i kraft fra 01.01.2018. Dagens ordning hvor TINE trekker for ulike tjenester direkte fra melkeoppgjøret er ikke forenlig med disse kravene.

Selv om kravene trer i kraft fra nyttår vil TINE starte med fakturering av tjenester til sine melkeprodusenter fra desember. Det betyr at levert melk i november som utbetales i november blir et brutto-oppgjør, uten trekk for ulike tjenester.  

Obs: (denne saken er oppdatert. Måned for oppstart av fakturering er forskjøvet en måned pga av nødvendig testing av faktureringsprogram)

Enklest mulig fakturahåndtering

For mange har trekk i oppgjør vært praktisk å forholde seg til. Derfor jobbes det nå med å kunne tilby flere type betalingsløsninger. Mer informasjon om dette kommer i løpet av høsten. TINE er med i «Landbrukets dataflyt», og vi anbefaler alle å registrere seg der for automatisk kontering av billag i regnskapet. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås