Meny

Skolemelk med ekstra energi til hjernen

Nå skal elevene få matematikk og kunnskap om mat, helse og fysisk aktivitet rett inn med skolemelka. Det nye designet er utviklet av eksperter fra Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA). Målet er å engasjere og motivere for mer læring.

Det siste halve året har fagpersoner innen matematikk, mat og helse, kroppsøving og fysisk aktivitet jobbet tett sammen med elever og designere for å få ferdig oppgaver, «grublerier» og fakta på 44 unike melkekartonger. Både stilen på designet og innholdet er blitt til med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra elever.Konseptet består av morsomme og detaljrike illustrasjoner med tekst og oppgaver innen matematikk, kosthold og fysisk aktivitet.

 

Nybrottsarbeid for de nasjonale sentrene
De to nasjonale sentrene har lang erfaring med å lage oppgaver som skal få barn til å engasjere seg og motiveres for læring, men det er første gang de får boltre seg på melkekartonger. Det var Matematikksenteret som hadde den opprinnelige ideen til designprosjektet.

- En viktig del av Matematikksenterets arbeid er å vise hvor spennende matematikk kan være. I dette prosjektet får vi vist fram innfallsvinkler og tenkemåter som kanskje er ulikt det barna møter på skolen. Vi håper det vil skape nysgjerrighet og motivasjon til å lære mer, sier leder for Matematikksenteret, Kjersti Wæge.

Matematikksenteret fikk med seg MHFA på ideen, og sammen tok de kontakt med TINE, som allerede hadde planer om å fornye designet og dermed var klar til å sette i gang et nytt samarbeid.

- Dette samarbeidsprosjektet så vi på som god måte å nå ut til skoler og elever i hele landet med tema relevant for folkehelse og livsmestring hos elevene. Gjennom det vi formidler på melkekartongene ønsker vi å gi mer kunnskap til elevene om fysisk aktivitet og kosthold på en litt leken og morsom måte. Og kanskje kan også melkekartongene bidra til samtale og felles undring i spisepausen sammen med læreren. Det er i hvert fall noe vi håper på, og at de blir inspirert til å prøve ut og søke mer kunnskap om noe av det som formidles på kartongene, sier leder for MHFA, Ingrid Leversen.


Elever også med i utviklinga

Et team fra byrået Bouvet Trondheim ble engasjert til å lage illustrasjoner og design, og dermed var det hele i gang. Det siste halve året har elever, fageksperter, designere og representanter fra TINE gjennomført flere workshops for å komme i mål til skolestart.

Også nynorsk på kartongen

Noen steder i landet er nynorsk den naturlige målformen. Dette gjenspeiles i skole og opplæring. TINE ønsker å ta begge målformer i bruk. Derfor vil noen av kartongene ha nynorsk tekst.

TINE som medspiller
TINE er opptatt av å bidra med læring og kunnskap inn i skolen, og de har fulgt designprosjektet på nært hold, både som veileder og kreativ medspiller. Det faglige innholdet er ivaretatt av de to nasjonale sentrene, men flere av oppgavene er laget med utgangspunkt i TINEs satsinger innen ernæring, matsvinn, bærekraft og miljø.

- Riktig kosthold er viktig for læring og utvikling og derfor ønsker TINE å bidra med mat og drikke til skolebarn. Også innpakningen er viktig. Samarbeidet med de nasjonale sentrene har gitt oss innsikt og inspirasjon i utviklingen av nytt design på skolemelka der målet er å engasjere og motivere for mer læring, sier TINEs konsernsjef Hanne Refsholt.

Les og lær mer på Skolelyst.no
Mer informasjon om prosjektet ligger på www.skolelyst.no. Her vil det også ligge forklaringer, fasiter og lenker til andre ressurser fra Matematikksenteret og MHFA.

Fakta om de to sentrene:

Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen (Matematikksenteret)
Ble etablert i 2002 av Kunnskapsdepartementet. Senteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim.

Mer info: http://www.matematikksenteret.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)
Senteret ble etablert høsten 2013 av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Ett av senterets oppgaver er å styrke arbeidet med mat og måltider og fysisk aktivitet i barnehager og skoler som en viktig del av barn og unges læringsmiljø. Senteret ligger ved Høgskulen på Vestlandet.


 
 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås