Meny

Skal hente melk med solenergi

TINE skal nå teste en helt ny semitrailer for innhenting av melk på Jæren. Tanken er dekket med solcellepanel som skal gi strøm til elektrisk melkepumpe. Dermed er 5000 liter diesel spart i året og det årlige utslippet redusert med 12,5 tonn CO2.

I dag pumpes melka fra gårdstanken og inn på tankbilen med hydraulikkpumpe koblet til kraftuttaket på forbrenningsmotoren. I denne prosessen går kun en liten del av forbrukt energi til melkepumping, resten går til å holde en stor dieselmotor i gang. En melketankbil bruker i snitt 1000 timer i året og 5000 liter diesel for å pumpe inn melk på gårdene. Solcellene lader 2000 watt under gunstige forhold. Det gir nok strøm til den elektriske melkepumpa. Dermed kan forbrenningsmotoren stoppes under innpumpinga av melk. Det betyr reduserte utslipp av klimagasser og støyen på gården under henting av melk reduseres betydelig.

Stort potensiale for å redusere utslippene

En tredjedel av driftstida på en tankbil brukes til innpumping av melk på gårdene. Ved å ta i bruk elektrisk innpumping på alle TINEs tankbiler reduseres dieselforbruket med over en million liter i året. Det betyr at utslippet av CO2 reduseres med over 3 000 tonn.

- Dersom dette prøveprosjektet blir vellykket er vi innstillt på flere tankbiler med solcellepanel. Det kan bli et viktig bidrag til å nå målet om en bærekraftig transport, sier direktør for TINE Tanktransport Vidar Hauan.

Semi passer ikke alle steder

Den første bilen med solceller er en semitrailer som kan laste over 30 tonn med melk. På Jæren passer slik en bil godt. Den kjører tre ruter om dagen og kjører da inn 90.000 liter pr. dag. Hauan understreker at slike stor biler ikke passer over alt.

- Norske melkegårder er forskjellige, både i størrelse og beliggenhet. På store gårder med grei adkomst kan vi øke effektiviteten ved å ta i bruk semitrailer, men vi har mange mindre gårder og gårder hvor adkomsten ikke ligger til rette for slike biler. Vi må selvsagt ha ulike løsninger for å fortsatt hente melk hos alle våre produsenter, forsikrer direktøren for tanktransport.

En oppfordring til hele bransjen

I følge SSB er det 712 tankbiler for olje og bensin og 1902 andre tankbiler. Av disse opererer TINE ca 250 tankbiler.

- Potensialet for tilsvarende løsning utenfor TINE er stort og vi tror vårt eksempel kan etterfølges av andre og da gi ytterligere reduksjon i klimagassutslippene, sier Hauan.

Ny melkeslange gir lettere arbeidsdag for sjåførene

På den nye tankbilen på Jæren er den velkjente slangetrommelen borte. Melkeslangen er ikke lenger kveilet opp på en trommel, men ligger langs siden på bilen.

- Denne løsningen gjør det langt lettere for sjåførene. Det er ganske tungt å dra ut slangen fra trommel på hver eneste gård. På ett år blir det mange slangeuttrekk på de 8000 gårdene som leverer melk, sier Hauan.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås