Meny

Sjekk om du har prøvebeger av den nye typen

Ny type prøvebeger ble satt i produksjon i desember 2015 og har nå vært distribuert i over ett år. Dersom du fortsatt har beger av den gamle typen ber vi om at du bestiller nye med et lite spor i bunnen.

De fleste har prøvebeger av den nye typen med sporet, men laboratoriet mottar fortsatt en del melkeprøver i beger av gammel type. Så snart som mulig og seinest 1. april må alle innsendte husdyrkontrollprøver være fylt i nytt beger.

Bestill nye hos medlemssenteret

Dersom du ikke har beger av ny type, så kontakt TINE Medlemssenter på 51371500 (tastevalg 1) for bestilling. Beger av gammel type kastes, så snart du har fått nye.

Automatisering på laboratoriet

Bakgrunn for overgang til nye begre er at selve prøvehåndteringen på laboratoriet blir mer automatisert enn før. Med nye analyseinstrument er større deler av prosessen automatisert. Dette krever prøvebegre med et spor i bunn, slik at begeret låses i samme posisjon. Da kan lokkene kan åpnes og prøven vendes maskinelt. Det gamle instrumentet vil være i drift noen uker framover, men krever manuell sortering for å skille ut prøvebeger av gammel type og kan føre til lengre tid før du får analysesvar.

 Beger med spor

Til robotbesetninger: Ikke klipp av lokket på prøvebegrene

En vanlig praksis hos flere med melkerobot, er å klippe lokket av begrene for å passe i kassettene. Dette må ikke gjøres lengre. Lokkene må sitte fastmontert på begrene. For De-Laval-roboter kan det bestilles egen kassett med passform for lokkene. Ta kontakt med TINE Medlemssenter på 51 37 15 00 (tastevalg 1) for å bestille kassetten.Les mer og se video av kassetten her   

 Klippe beger

Flere prøver krever effektive prosesser

Siden 2014 har analysemengden til TINEs laboratorier økt, og er årlig på i overkant av 2,3 millioner analyser. Nye analyseinstrument og automatiske prosesser øker effektiviteten og er et viktig HMS tiltak på laboratoriet fordi det reduserer noen av de manuelle arbeidsoperasjonene som over tid er belastende for de ansatte.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås