Meny

Sender økomelk-overskuddet til Danmark

Konserndirektør Kathrine Mo håper økt oppmerksomhet rundt eksporten av økomelk også gir økt kjøpelyst for økologiske meieriprodukter her til lands.
Konserndirektør Kathrine Mo håper økt oppmerksomhet rundt eksporten av økomelk også gir økt kjøpelyst for økologiske meieriprodukter her til lands.

For å avhjelpe mangelen på økologisk melk i Danmark, og samtidig redusere overskuddet i Norge, vil TINE eksportere inntil 15 millioner liter økomelk til Danmark.

Situasjonen i Norge er at vi nå utnytter drøyt 50 prosent av økomelka i økologiske produkter. Resten blir blandet sammen med den konvensjonelle melka og  som vanlig melk i «ikke-økologiske produkter». Dette skaper misnøye både hos økoprodusentene og forbrukere. Samtidig klarer ikke danske bønder å levere nok økomelk til et stadig voksende dansk marked.

Kan avsluttes på kort varsel
Initiativet til eksporten av melk til Danmark kom fra TINE.  Konserndirektør for marked i TINE, Kathrine Mo, sier dette er en god måte å løse overskuddet av økomelk. Samtidig understreker hun at dette bare er en prøveperiode på 12 måneder. Eksporten kan avsluttes innen en måned, dersom etterspørselen av økomelk i det norske markedet skulle øke dramatisk.

En del av samfunnsansvaret
Prisen på melka som eksporteres blir billigere enn i Norge, for at den skal være mer konkurransedyktig i det danske markedet. Dette vil isolert sett påføre TINE et tap på ca 10 millioner kroner i året dersom hele kvoten på 15 millioner liter blir eksportert.
- Vi inngår denne avtalen som en del av vårt samfunnsansvar. For TINE er det viktig at den økologiske melka i størst mulig grad brukes i økologiske produkter. Danskene ligger litt foran Norge på økologi, men vi vi håper dette spennende tiltaket kan  bidra til ytterligere oppmerksomhet og vekst også i det norske markedet, poengterer Kathrine Mo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås