Meny

Send spene- og melkeprøver med tankbilen

TINE Mastittlaboratoriet i Molde åpnet for å sende prøver med tankbilen tidligere i år. Erfaringene så langt viser at dette fungerer bra, selv om vi har opplevd noen få forsinkelser.

Transporten tar ca. to døgn og har kjøling. Ved innsending i helg kan det ta litt lengre tid. Vi merker at prøvekvaliteten er merkbart bedre enn tidligere, sier Liv Sølverød, Laboratoriebestyrerinde ved melkelaboratoriene i TINE. 

Viktige ting å huske på:

  • Speneprøver tas før mastittbehandling, før avsining, ved kontroll av kyr i laktasjon mv, og må kjøles eller fryses før sending.

  • Melkeprøver kan fryses. Obs: blodprøver må ikke fryses.

  • Prøvene settes ved tappestussen på melketanken, på samme sted som prøvene til Kukontrollen (se bilde). Emballasjen må være tydelig merket «Mastittlaboratoriet i Molde».

 

Prøver plassert på tank

 

Posten 

Vi har erfart at mange sendinger har brukt lang tid i posten hittil i år. Det er avgjørende at det er tilstrekkelig porto på prøveeskene så sendinga ikke blir ytterligere forsinket. 

Prøver som har god kvalitet ved sending klarer seg bra. Prøver som har fått med litt forurensing ved uttak er ofte overvokst av bakterieblanding ved ankomst fordi det har vært for varmt under transport 

I situasjoner der det haster veldig med transport kan Postens «ekspress over natt» velges og sendes til Verftsgt 10, 6416 Molde. 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås