Meny

Sekstimers-dagen på Heimdal avvikles

TINE Heimdal
TINE Heimdal

TINE har bestemt å avvikle ordningen med sekstimersdag. Det betyr at det blir normal arbeidsdag med 7,5 timer på Heimdal. TINE vil bruke nødvendig tid til å innarbeide ny arbeidstidsordning hvor de ansatte blir involvert. Endringen vil gjelde fra 1. september 2020.

Sekstimersdagen/30 timers arbeidsuke ble innført som et prøveprosjekt ved TINEs sentrallager på Heimdal i forbindelse med tariffoppgjøret 2006 mellom TINE BA og NNN. Prosjektet var et prøveprosjekt på ett år og skulle deretter evalueres. I 2009 ble det besluttet å beholde 30-timers uka som en tidsubestemt ordning. Formålet med prøveprosjektet var å bidra til økt livskvalitet for de ansatte samtidig som det skulle gi TINE mulighet til å oppnå samme konkurransekraft gjennom høyere produktivitet og opprettholde leveringsevnen med samme ressursbruk som tidligere.

Ingen positiv effekt på sykefravær over tid       

En nedsatt arbeidsgruppe har nylig gjennomført en evaluering av sekstimersdagen. Arbeidsgruppa konkluderer med atde over tid ikke kan dokumentere at arbeidstidsordning har noen effekter på sykefraværet selv om Heimdal fikk en bra effekt den første tida etter innføringen av sekstimersdagen i 2007. De kan heller ikke se at arbeidstidsordning har effekt på antall skader. Arbeidsgruppa er enig om at det er lønnsomt å endre arbeidstiden på Heimdal. En del av gruppa ønsker likevel å øke arbeidstiden med en halvtime pr dag, mens den andre delen av gruppa ønsker å endre til normal arbeidstid. 

Sees i sammenheng med TINE2025

TINE har nylig satt mål om å redusere kostnadene med en milliard kroner mot 2022 og nedbemanne med 400 årsverk som en del av strategi TINE2025. Vi må se avviklingen av sekstimersdagen på Heimdal i lys av dette. Vi ser at ordningen er positiv for medarbeiderne på Heimdal gjennom mer fritid og større fleksibilitet. Etter som ordningen viser seg å være kostbar for TINE og det ikke er noen positiv effekt over tid verken på sykefravær eller på skader har TINE bestemt å avvikle ordningen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås