Meny

Sarpsborg og Fosheim avvikles

Styringsgruppe strukturendring region Øst har nylig bestemt at TINE Meieriet Sarpsborg avvikles i uke 10-2014 og TINE Meieriet Fosheim i uke 19-2014. Dette omfatter både produksjon og lager.

Bakgrunnen er konsernstyrets vedtak fra 27. oktober 2010 om å legge ned meieriene i Sarpsborg, Odal, Fosheim og terminalen på Mysen. Målet med dette er å effektivisere driften og dermed styrke konkurranseevnen.

Terminalen på Mysen ble avviklet 15. oktober 2012. Produksjonen ved TINE Meieriet Odal avvikles 22.11.13 og lageret avvikles i uke 3-2014. En forutsetning for nedlegging av Sarpsborg og Fosheim er at automatisk plukkfunksjon i Oslo fungerer. Igangkjøringa startet midt i september og er nå under oppkjøring. Så langt ser dette positivt ut.

– Jeg vil rette en spesiell takk til våre medarbeidere på de meieriene som er under avvikling i Øst. Jeg vet de jobber veldig hardt og gjør en glimrende jobb selv i en situasjon hvor mange blir direkte berørt, sier Inger-Lene Sætra, direktør TINE Flytende produkter.

Fremtidig forsyning av kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land  og Nordre land etter at TM Fosheim er lagt ned.

Styringsgruppa har også bestemt å sette i gang en vurdering av om disse kommunene skal forsynes fra Oslo eller Frya. I forbindelse med at det ble besluttet å avvikle Odal ble det bestemt at kommunene Hamar, Stange og Løten skulle betjenes fra Frya. I samme vedtaket ble det sagt at beslutningen om fordelingen av markedet til TM Fosheim skulle besluttes etter at vedtaket om avviklingstidspunktet var bestemt.

Det legges opp til at denne saken behandles i Styringsgruppa i januar-februar 2014.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås