Meny

Sak i DN om TINE Meieriet Jæren

Dagens Næringsliv (DN) jobber med en sak om overskridelser på investering på TM Jæren og økte driftskostnader som følge av forsinket oppstart. Tirsdag var DN på besøk ved anlegget. Kjernen i saken fra DN’s side vil være overskridelser på investering på ca 250 MNOK og økte driftskostnader som en følge av at Voll og Nærbø blir nedlagt på et senere tidspunkt en forutsatt.

Oppstarten av anlegget har vært mer krevende enn vi forutså, men det er samtidig viktig å trekke fram de mange positive sidene ved anlegget, som om et moderne, miljøvennlig og fremtidsrettet anlegg.

For TINE har det vært viktig å gi et nyansert bilde av hva som ligger i «overskridelser». Dette dreier seg for en stor del om tilleggsinvesteringer som er gjort for å få et enda mer lønnsomt anlegg.

 DN bygger saken på et intervju med konserndirektør Per Ivar Berg og en reportasjen fra TM Jæren.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås